Dalyvaudami akredituotame projekte „Erasmus+“, kurį koordinuoja Švietimo ir sporto skyrius, septyni rajono mokyklų mokytojai vykome į Suomiją dalyvauti kursuose „Specialieji ugdymosi poreikiai ir įtraukusis ugdymas“.

Susipažinome su Suomijos švietimo sistema, lankėmės pradinėse ir pagrindinėse mokyklose – turėjome galimybę pabendrauti su direktoriais, mokiniais ir mokytojais. Maloniai nuteikė jų paprastas bendravimas, savitarpio supratimas, pasitikėjimas ir, svarbiausia, pagarba vieni kitiems bei aplinkiniams. Stebėjome mokinių ir mokytojų stiprų tarpusavio ryšį. Mokytojai mokykloje vaikus ne tik moko, bet ir kartu žaidžia su jais. Skiriamas didelis dėmesys mokinių veikloms pertraukų metu. Poilsio erdvėse vaikai gali žaisti šachmatais, biliardą, groti pianinu, žaisti kompiuterinius žaidimus. Mokiniai turi po 3–5 pamokas per dieną, daug laisvo laiko, ilgas pertraukas, vertinimo sistemą parenka pats mokytojas ir nebūtinai vertina pažymiais, todėl mokiniai gali susikoncentruoti į dalykus, kurie jiems patinka ir to mokytis, o ne tik stengtis išmokti medžiagą, kad gautų pažymį.

 Lektoriai akcentavo, kaip mokiniai motyvuojami, kokios mokymosi vertybės, požiūris į mokinius ir mokymąsi. Paskaitose buvo daug kalbama apie pozityviąją pedagogiką: vertėtų dažniau akcentuoti mokinio sėkmes nei nesėkmes, kurti stiprų ryšį tarp mokinio ir mokytojo, palaikyti gerą mikroklimatą mokykloje. Svarbus yra kiekvienas mokinys ir reikia jam padėti, atsižvelgiant į jo poreikius ir mokymosi resursus. Mažiau yra daugiau – šie žodžiai dažnai skambėjo iš lektorių lūpų. Mažiau testavimo, mokymosi temų, namų darbų ir mažesnės klasės, tačiau pasiekimai geresni. Mokiniai daug mokosi savarankiškai, nes supranta, jog patys yra atsakingi už savo mokymosi rezultatus. Turėjome galimybę susipažinti su išmaniąja programa „Freed“ (https://www.freed.com/). Mokymosi patirtį praturtino ir Helsinkio viešosios bibliotekos, architektūros objektų lankymas.

Visų kursų programa labai įdomi ir įtraukianti, išgirdome ne tik apie naujoves, bet ir apie jų pritaikymą, o laimingų žmonių veidai aplink suteikė pasitikėjimo. Galime pasimokyti daugiau šypsotis ir būti laimingesni, nes tai priklauso ne nuo kitų, o tik nuo mūsų pačių. Sukauptomis žiniomis dalinsimės savo mokyklose – kaip kurti stiprų tarpusavio ryšį su visais mokykloje besimokančiais mokiniais, akcentuoti jų sėkmes mokymosi procese, padėti suprasti, dėl ko jie yra mylimi, gerbiami mokyklos bendruomenės nariai.

Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autoriaus požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Mokymų dalyvės:

Karolina Rasimaitė („Revuonos“ pagr. mokykla) ir Diana Deltuvaitė (Skriaudžių pagr. mokykla)