Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. A3-363 „Dėl adresų suteikimo“ ir Prienų rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 4 d. potvarkiu Nr. P1-41 „Dėl adresų suteikimo“, suteikti adresai žemės sklypams ir juose esantiems statiniams, suformuotiems žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu padalijus žemės sklypus, esantiems Prienų ir Išlaužo seniūnijų teritorijose.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Administracijos direktoriaus įsakymas su priedais ir mero potvarkis