Turintiems vidurinį išsilavinimą:

 • Baigus Pasieniečių mokyklą – garantuota darbo vieta.
 • Startinis pareigūno atlyginimas – 1 000 Eur / mėn. (po mokesčių).
 • Kompensuojamos kelionės į darbą išlaidos – iki 186 Eur / mėn.
 • Neturintiems nuosavo būsto, jį nuomojantiems mokami 280–755 Eur / mėn. dydžio butpinigiai.
 • Mokslas Pasieniečių mokykloje – nemokamas.
 • Kursantai apgyvendinami dviviečiuose bendrabučio kambariuose, aprūpinami uniforma, jiems mokama 163–240 Eur dydžio stipendija (priklausomai nuo mokymosi rezultatų).

KAIP TAPTI PASIENIEČIU?

Pateik  dokumentus el. paštu [email protected]  iki 2023 m. liepos 21 d.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti:

 1. Prašymas (pasirašytas ranka ar kvalifikuotu elektroniniu parašu, skenuotas ar fotografuotas) (1 priedas).
 2. Užpildyta anketa „MS Word“ formatu (gyvenimo aprašymas) (2 priedas).
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (skenuotas ar fotografuotas).
 4. Brandos atestatas ir jo priedai (skenuotas ar fotografuotas). SVARBU – brandos atestatas gali būti pateiktas ir vėliau, iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.

Dokumentai, pridedantys papildomų balų stojant (pateikiami skenuoti ar fotografuoti):

 1. Vairuotojo pažymėjimas (leidžiantis vairuoti B kategorijos transporto priemones su mechanine pavarų dėže).
 2. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinių karinių mokymų baigimą patvirtinantis dokumentas.
 3. Našlaičio arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas, vaiko statusą patvirtinantis dokumentas.
 4. Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos nario, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadeto pažymėjimas ar kitas tai patvirtinantis dokumentas.
 5. Aukštojo universitetinio arba neuniversitetinio išsilavinimo dokumentas.

SVARBU. Pateikus dokumentus stoti į Pasieniečių mokyklą ir gavus siuntimą atlikti specializuotąją medicininę ekspertizę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre,  privaloma pasitikrinti sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai.

Atrankos datos stojant į Pasieniečių mokyklą:

 • Pretendentų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams patikrinimas – 2023 m. rugpjūčio 21–22 d.
 • Pretendentų bendrųjų žinių testas  – 2023 m. rugpjūčio 23 d.
 • Pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2023 m. rugpjūčio 24 d.
 • Įstojusiųjų pretendentų sąrašų paskelbimas Pasieniečių mokyklos interneto tinklalapyje https://pasienietis.lrv.lt – 2023 m. rugpjūčio 25 d.
 • Tarnybinės uniformos išdavimas, užsienio kalbų lygio nustatymas ir kita organizacinė veikla praėjusiems atranką asmenimis – 2023 m. rugpjūčio 29–31 d.
 • Mokslo metų pradžia Pasieniečių mokykloje – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Kaip vykdoma atranka į Pasieniečių mokyklą, sužinosite susipažinę su:

 1. Pretendentų atrankos į Pasieniečių mokyklą taisyklėmis.
 2.  2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimais ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašu.

Kilus klausimams dėl prašymo ir kitų dokumentų pateikimo, galite kreiptis tel.:  +370 609 52261 bei el. p. [email protected].

Dėl fizinio ir gebėjimų patikrinimo, konkursinio balo skaičiavimo, mokymosi Pasieniečių mokykloje galite kreiptis tel.: + 370 707 48230 arba el. p. [email protected].