Prienų r. savivaldybė atkreipia gyventojų dėmesį į šalikelėse savavališkai pasodintus augalus, medžius, krūmus, sustatytus akmenis, tveriamas tvoras, kitus statinius, kiemuose kasamus tvenkinius.

Lietuvos Respublikos kelių įstatyme numatoma, kad kelius prižiūrintys juridiniai ar fiziniai asmenys privalo prižiūrėti kelio juostoje augančius medžius ir kitus želdinius, pašalinti išdžiūvusius medžius, keliančius pavojų saugiam eismui, bloginančius kelio, šalikelės ir ženklų matomumą. Taip pat pakelėje negali būti sodinami želdiniai, keliantys grėsmę saugiam eismui, – medžiai ir krūmai turi būti šalinami Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

Prašome gyventojų laikytis savo turimo sklypo ribų, o matant, kad augalai ar statiniai trukdo ne tik tvarkyti gatvę ir šalikelę, bet ir kelia grėsmę saugumui, juos pašalinti, apgenėti, nupjauti ar kitaip sutvarkyti.

Taip pat pastebima, kad vis daugiau sodybų savininkų įsirengia nepratekamus dirbtinius vandens telkinius kiemuose. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nurodo, kad tokio telkinio kranto linija turi būti ne  arčiau kaip 5 metrai nuo žemės sklypo ribos, nebent yra gautas gretimai esančio sklypo savininko rašytinis sutikimas. Nuo tvartų, mėšlidžių, srutų kauptuvų ir mechanizacijos dirbtuvių iki nepratekamo dirbtinio vandens telkinio kranto linijos turi būti ne mažesnis kaip 10 metrų atstumas. Nuo visų kitų pastatų ar statybos zonos iki telkinio kranto linijos – ne mažesnis kaip 5 metrų atstumas. Negali būti pažeistos valstybei priklausančios ar darančios poveikį trečiųjų asmenų žemių sausinimui melioracijos sistemos ir statiniai, statiniais ir įrenginiais sukurtas hidrogeodinaminis režimas, užlietos gretimai esančių žemės sklypų teritorijos. Net ir nuosavame sklype gyventojai privalo laikytis įstatymų, nepiktnaudžiauti priimta tvarka, nekenkti šalia gyvenantiems.

Pastebėję pakelių apželdinimo ar apstatymo pažeidimus, ne vietoje kasamus tvenkinius, prašome kreiptis į savo seniūnijos seniūną ar Savivaldybės specialistus.

Prienų r. savivaldybės informacija