Baigėsi visi Prienų r. savivaldybės seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai. Šiais metais susirinkimų formatas buvo kiek kitoks, dėl ko labai džiaugiuosi. Pirmą kartą su Savivaldybės vadovų komanda paskyrėme pusdienį seniūnijoms – bendravimui su gyventojais, objektų, atliktų ar planuojamų atlikti darbų apžiūrai, kelių būklės vertinimui. Vienose seniūnijose žmonės aktyviai skambindavo ir kviesdavo atvykti apžiūrėti jiems rūpimo kelio, apleisto sklypo ar tiesiog aptarti svarbių klausimų, kitur nesulaukdavome gyventojų išankstinių skambučių, tad patys važiuodavome į apylinkes, kalbindavome ten gyvenančius žmones, sutiktus darbininkus, seniūnaičius ar bendruomenių pirmininkus. Nuveikti darbai džiugina – pasikeitusios seniūnijos, viešosios erdvės, naujai suremontuoti keliai, tačiau suprantu, kad prieš akis dar daugybė asfalto laukiančių kilometrų, būtinų rekonstruoti pastatų, didesnių ar mažesnių iššūkių, kurie įveikiami tik nuosekliu ir nuolatiniu darbu.

Visiems be išimties sakiau, kad didžiausia ne tik mūsų rajono, bet ir visos Lietuvos problema – keliai. Situacija labai bloga, bet Savivaldybės galimybės taip pat ribotos. Rajone turime per 1000 kilometrų neasfaltuotų kelių, o jau antri metai iš eilės iš valstybės biudžeto mūsų keliams skiriama tik 1,8 milijono eurų. Dėl ekonominės situacijos, brangstančių darbų ir medžiagų kainų su tokiu finansavimu mes galėsime suremontuoti dar mažiau kelių. Praeitais metais Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų keliams papildomai skyrė 1,2 milijono eurų. Pridėta svari suma leido užbaigti  suplanuotus darbus. Šiais metais taip pat tikimės, kad turėsime galimybę skirti papildomų lėšų, bet galutinė suma priklausys nuo surinkto biudžeto. Atvirai ir be tuščių pažadų kalbėjau ir seniūnijose – turime būti kantrūs, supratingi, nes kito kelio nėra. Kol valstybės valdžia kelių remonto nematys kaip prioriteto, tol situacija savivaldybėse keisis labai mažais žingsneliais. Džiaugiuosi, kad dauguma kalbintų žmonių supranta ir įsiklauso, o mes, kaip Savivaldybės vadovai, ieškojome ir ieškosime geriausių sprendimų, dėliosimės prioritetus, jei reikės skolinsimės, tarsimės su verslo atstovais, ieškosime investicijų, rengsime projektus, konsultuosimės, kad situacija gerėtų ir mūsų krašto žmonės galėtų gyventi oriai.

Kiekviena seniūnija yra skirtinga. Vienuose aktualūs vieni klausimai, kitose kiti, vienur problemų daugiau, kitur mažiau, todėl man, kaip viso rajono merui, labai svarbu įsiklausyti į kiekvieną individualią situaciją. Negaliu sakyti, kad visame rajone puiki situacija su vandentiekiu ir nuotekomis, kai tuo gali pasidžiaugti Naujosios Ūtos gyventojai, o kitur darbai juda lėčiau, ar teigti, kad visur griauname apleistus statinius, kai tą aktyviau darėme Jiezne. Todėl raginau ir gyventojus, ir bendruomenių atstovus, seniūnaičius visų pirma kalbėtis. Daug susirinkimuose išsakytų problemų buvo girdimos pirmą kartą. Žmonės vis dar nedrąsiai kreipiasi į valdžios atstovus, seniūnus, pirmininkus, nors būtent tam ir jie, ir mes esame, kad būtume tarpininkai ieškant sprendimų, atsakymų į jūsų keliamus klausimus. Dažnu atveju kalbėdamas su gyventoju jo klausiu, ar apie savo rūpesčius informavo seniūną, Savivaldybės specialistą. Deja, žmonių problemos nugula jų kasdienybėje ir sprendimų ieškoti paprasčiausiai negalime. Tad dar kartą noriu pabrėžti, kad tik bendraudami galime gyventi darnioje visuomenėje, neatitolusioje, nesusiskaldžiusioje, neabejingoje.

Prienų r. savivaldybės informacija