Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Prienų skyrius praneša, kad 2023 m. birželio 16 d. iš Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto gavo tyrimo protokolą Nr. 2-23/11369 G1 su teigiamais afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) tyrimo rezultatais. AKM nustatytas 2023 m. birželio 12 d. vienam medžiotojų klubo „Gamta“ medžioklės ploto vienete Gilužio miške, Stakliškių sen., Prienų r. sav., rastam nugaišusiam šernui (vietos koordinatės 54.604245, 24.401960 WGS).

Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonių šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose“, laboratorinių tyrimų rezultatais bei įvertinus esamą epizootinę situaciją, Gilužio miškas (Stakliškių sen., Prienų r. sav.) laikomas AKM užkrėsta teritorija.

Medžiotojams, kurių medžioklės plotai yra užkrėstose teritorijose, privaloma vykdyti aukščiau minėtų reikalavimų 4 punkto nuostatas, o gyventojams nesant būtinumo nesilankyti užkrėstose teritorijose, o jose apsilankius, laikytis asmens higienos ir biosaugos reikalavimų, išeinant iš užkrėstų teritorijų dezinfekuoti avalynę.