STEAM švietimas – tai naujas tarpdisciplininis mokymo(si) metodas, kuris sieja tikslias akademines sąvokas su realaus pasaulio pamokomis, kurių metu mokiniai taiko mokslą, technologijas, inžineriją, matematiką ir meną kasdienio gyvenimo kontekstuose. STEAM kaip mokymo metodologija yra pagrįsta mokinių asmeninės iniciatyvos ir smalsumo skatinimu, juos įtraukiant į įvairialypę praktinę tyrimų veiklą, tuo siekiant iš esmės didinti STEAM dalykų patrauklumą.

Birželio 19–23 dienomis mokytojai iš Prienų ,,Žiburio“ (Rasa Kučinskienė), Jiezno (Laimutė Grigaliūnienė), Stakliškių (Sidona Mankevičienė) gimnazijų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos (Jurgita Bakienė ir Jūratė Skindzerienė), Balbieriškio (Loreta Matulevičienė, Evelina Džervienė) ir Pakuonio (Violeta Martovičienė) pagrindinių mokyklų viešėdami Sevilijoje (Ispanija) dalyvavo ,,Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto kursuose ,,STEAM: naujas mokymo ir mokymosi būdas“. Šių kursų tikslas – susipažinti ir išmokti programavimo ir loginio mąstymo, pasinaudojant „Scratch“ ir „Mblock“ programomis. Galimybę dalyvauti kursuose suteikė Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamas „Erasmus+“ projektas, kurį kartu įgyvendina visos Prienų rajono mokyklos.

Mokymai buvo organizuojami taip, kad parodytų programų pritaikomumo įvairiose pamokose galimybes. Kursų pirmąją dieną susipažinome su Ispanijos mokymo sistema, diskutavome, kuo ji panaši į Lietuvos ir kitų šalių (įvadinėje dalyje dalyvavo skirtingų valstybių mokytojai: Lietuvos, Graikijos, Lenkijos) sistemas. Kitomis dienomis aiškinomės programavimo pradmenis bei žingsnelis po žingsnelio gilinomės į „Scratch“ ir „Mblock“ programas. Atlikdamos įvairias užduotis – sukurti mokomąjį žaidimą, užprogramuoti robotą skirtingoms veikloms – plėtėme dalykines, kalbines ir kompiuterinio raštingumo kompetencijas. Užduotims atlikti buvo taikomi skirtingi darbo metodai – nuo individualaus iki skirtingų dydžių grupių, taip pat teko atsakinėti į dėstytojos pateiktus klausimus, daug diskutuoti, ieškoti kūrybinių ir techninių sprendimų produktui sukurti. Labai buvo smagu girdimą teoriją iškart taikyti praktiškai. Dėstytoja Ana Rueda nuolatos išsakydavo idėjų, kaip kursų medžiagą galėtume pritaikyti skirtingose pamokose, skatindamos vaikų loginį mąstymą ir kūrybiškumą (kuriant filmukus – pristatymus, modeliuojant praktines veiklas ir t.t.). Galiausiai, kaip galutinis žinių įvertinimas, buvo darbas grupėse – kūrėme projektus išmoktomis programomis ir dalijomės gerąja patirtimi.

Šie mokymai įkvėpė mus dirbti šiuolaikiškiau, ieškoti naujų, mokinius motyvuojančių mokymo(si) būdų, prisidėti prie inovacijų ir pažangos skatinimo bei pozityvaus požiūrio į mokslą ugdymo. Džiaugiamės nauja patirtimi ir galimybe tobulėti.

Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autoriaus požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Jurgita Bakienė, Rasa Kučinskienė