Birželio 1 d. Prienų r. savivaldybės vadovų komanda susitiko su Naujosios Ūtos seniūnu, seniūnaičiais ir bendruomenių pirmininkais. Seniūnijoje aktualiausios kelių remonto, tiesimo ir priežiūros problemos. Susirinkime diskutuota apie buvusios mokyklos pastato likimą, aplinkos priežiūrą ir kitus klausimus.
Birželio 5 d. vyko Pakuonio seniūnijos ataskaitinis susirinkimas. Prieš jį Savivaldybės meras A. Vaicekauskas su komanda apžiūrėjo apylinkes, Ašmintoje esančios žaidimų aikštelės dangą, kurią planuojama atnaujinti, bendravo su gyventojais. Susirinkime pristatyta 2022 m. seniūno ataskaita, kalbėta apie vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą ir planuojamus darbus.
Birželio 7 d. Savivaldybės komanda lankėsi Išlauže. Apžiūrėta seniūnijos kelių būklė, aplankyti kaimai ir gyvenvietės, kuriuose yra į kelių remonto prioriteto eilę įrašytų gatvių ir gatvių, kurios artimiausiais metais į šią eilę turėtų būti įtrauktos. Bendrauta su rajone veikiančiomis ir naujai besikuriančiomis įmonėmis, pristatytos verslo paramos galimybės, aptarti aplinkos priežiūros klausimai.
Birželio 7 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi programos „Erasmus+“ projekto „Gamtos saugumas – daugiau jokio savanaudiškumo“ dalyviai iš Italijos, Turkijos ir Rumunijos. Baigiamasis projekto etapas vyko projektą koordinuojančioje Skriaudžių pagrindinėje mokykloje. Svečiai dalyvavo projektinėje, kūrybinėje veikloje, domėjosi Prienų rajonu, keliavo po lankytinas vietas.
Birželio 8 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko tyrimo „Savivaldybių kultūros indeksas 2021“ pristatymas ir rajono kultūros darbuotojų diskusija. Tyrimo metu palygintas visų Lietuvos savivaldybių subindeksas, kurį sudaro kultūros organizacijos, kūrėjai, kultūros makroekonomika, finansavimas, dalyvavimas kultūroje, socialinis kapitalas, kultūros paveldas, pokyčių grupė. Bendrame tyrimo kontekste Prienų r. savivaldybė tarp 60 Lietuvos savivaldybių užima 16-ąją vietą.
Birželio 8 d. vyko Viešojo valdymo agentūros organizuotas konkursas į Prienų r. savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo vidaus auditoriaus pareigas. Konkurso metu į darbo vietą atrinkta V. Stanaitienė.
Birželio 9 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, vicemerė L. Jančiukienė, Prienų globos namų direktorė I. Barkauskienė, socialinės darbuotojos, šeima ir artimieji 103 metų sukakties proga sveikino globos namų gyventoją A. Varžgalį. Senolis yra pats vyriausias Prienų globos namų gyventojas visoje įstaigos istorijoje.
Birželio 12 d. Veiveriuose vyko seniūno ataskaitinis susirinkimas. Jo metu aptarti kelio remonto darbai, parko rekonstrukcija, Skriaudžių pagrindinės mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus aikštelių ir takelių būklė, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra.
Birželio 13 d. Prienų r. savivaldybėje vyko atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano, kurio tikslai turėtų apimti saulės elektrinių plėtrą, šilumos tinklų modernizavimą ir pritaikymą biokurui, viešąjį transportą, pristatymas.
Birželio 13 d. Veiverių seniūnijoje suorganizuotas susitikimas su Šilėnų g. įsikūrusių įmonių atstovais. Savivaldybės vadovai ir specialistai pristatė kelio remonto darbų planą. Susirinkimo tikslas – derybos su įmonėmis dėl jų finansinio prisidėjimo prie kapitalinio gatvės remonto darbų.
Šių metų seniūnų ataskaitiniai susirinkimai baigėsi birželio 15 d. Prienuose. Su gyventojais kalbėta apie Statybininkų g. 19 namo šaligatvio rekonstrukciją, planuojamą Šaltinių g. remontą, upelio pralaidos sutvarkymą, medžių genėjimą ir viešos erdvės pritaikymą bendruomenei. Vytauto g. 27 namo gyventojai pakvietė Savivaldybės vadovus ir „Prienų butų ūkio“ direktorių apžiūrėti semiamus rūsius. Sutarta pradėti upelio tvarkymo darbus – padidinti nuolydį, išvalyti pralaidą, kad rūsiuose besirenkantis gruntinis vanduo galėtų lengviau ištekėti. Susirinkimo metu pristatyta seniūno ataskaita, atsakyta į susirinkusiųjų klausimus.
Birželio 15 d. Prienų r. savivaldybėje vyko seniūnų, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro, „Kauno švaros“ atstovų ir Savivaldybės vadovų bei specialistų susitikimas, kurio metu aptarti šiukšlių tvarkymo, kelių priežiūros, sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir apleistų pastatų klausimai.
Birželio mėnesį Prienų r. savivaldybės lėšomis sutvarkytas kultūros paveldo objektas „Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai“, esantis Gedimino g., Jiezno m. Suremontuotos memorialinės lentos, atnaujintas takas bei apvadas aplink paminklą.
Birželio 26 d. vyko atranka į Prienų r. savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus sekretoriaus pareigas. Atrinkta M. Bambalaitė.
Birželio 27 d. paskelbtas Mato Šalčiaus premijos konkurso nugalėtojas. Komisijos sprendimu juo tapo keliautojas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Raimondas Puišys – už Mato Šalčiaus kelionių idėjų puoselėjimą ir tęstinumą, fotoalbumus, autorinių darbų kelionių tematika viešinimą ir pristatymą įvairiose parodose bei susitikimuose.
Prienų r. savivaldybė prisijungė prie pilietinės akcijos „Milijonas vaistinėlių Ukrainai“, kurios metu buvo siekiama surinkti milijoną automobilinių vaistinėlių ir perduoti jas Ukrainai.
Birželio 27 d. Prienų r. savivaldybė organizavo du konkursus – Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigoms eiti. Konkursų metu į Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pareigas atrinkta G. Tautvydienė, o Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pareigas eis D. Damijonaitytė.
Prienų r. savivaldybė gerina infrastruktūrą Prienų mieste ir rajone. Birželio mėnesį atlikti Kauno g. šaligatvio paprastojo remonto darbai – šaligatvis pritaikytas neįgaliesiems, dviračių ir paspirtukų vairuotojams. Dalyje Rasos ir Miškininkų g. Prienuose įrengtas apšvietimas. Birželio mėnesį pasirašytos darbų sutartys dėl istorinės atminties simbolio-paminklo Atminimo kalnelyje, Stakliškių k., įrengimo ir bronzinės skulptūros „Asmenukė prie Nemuno“ sukūrimo ir pastatymo Dariaus ir Girėno g. 1A, Prienuose. Sutarta dėl Prienų r. savivaldybei priklausančio avarinio pastato Gedimino g. 11, Jiezne, griovimo darbų. Ir toliau tvarkomos viešosios erdvės – atnaujinami suoliukai, pliaže prie Nemuno pastatyta persirengimo kabina, krantinėje įrengtos mažųjų laivų švartavimo kilpos, išvalytas Jiezno Grafų Pacų g. esantis vandens telkinys. Atnaujinti Savivaldybei priklausančių būstų, esančių S. Dariaus ir S. Girėno bei Birštono g., laiptai, stogeliai prie įėjimų ir sandėliukų stogai bei pertvaros. Stakliškių seniūnijoje įrengtos dvi naujos vaizdo stebėjimo kameros. Stebėjimas vykdomas Pieštuvėnų kapinėse ir Vyšnių bei Trakų gatvių sankryžoje.
Birželio 27 d. Savivaldybėje vyko susitikimas su Alytaus AVPK Prienų r. PK viršininku A. Rupeikiu, Policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus vadovu A. Jakimavičiumi. Susitikimo metu pristatytas nuo liepos 1 dienos įsigaliojusios Seimo priimtos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisos: pradėjo veikti nauja priemonė – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis.
Birželio 28 d. vyko atranka į Prienų lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktoriaus pareigas. Direktoriaus pareigas eiti paskirta R. Anušauskienė.
Birželio 29 d. įvyko Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyti 43 sprendimo projektai ir pristatyti trys informaciniai pranešimai. Posėdyje patvirtinti Prienų r. savivaldybės administracijos nuostatai, pritarta Savivaldybės kolegijos sudėčiai. Tarybos metu sudaryta Peticijų komisija, Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti Tarybos veiklos reglamento pakeitimai ir kiti sprendimų projektai.
Birželio mėn. pasibaigė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 m. veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkurso 1 etapas, kurio metu finansuotos 7 rajono bendruomeninės organizacijos, jų projektams įgyvendinti skirta 9 361 Eur.
Birželio 30 d. pasibaigė Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus inicijuotas ir kartu su Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centru vykdomas sporto projektas „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mažiau galimybių dėl fizinės negalios, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams reguliariai lankyti plaukimo ir vandens terapijos užsiėmimus Prienų baseine.