Birželio 13–15 dienomis Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Edita Valatkienė, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Jurgita Mučekienė, „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Živilė Jurkšienė ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos mokytoja Evita Maksvytienė dalyvavo „Erasmus+“ mobilumo veiklose Lenkijoje – darbo stebėjime Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje.

Projekto metu stebėjome ir aptarėme pamokas, susipažinome su mokyklos veiklomis, ugdymo procesu ir mums svarbiomis aktualijomis – pagalba mokiniams, jų pasiekimų ir pažangos vertinimu, žiūrėjome ir aptarėme 7 klasės mokinių mokslo metų eigoje sukurtą filmą. Dalyvavimas mokykloje organizuotame  Gedulo ir Vilties minėjime bei šventėje, skirtoje paminėti S. Dariaus ir S. Girėno „Lituanicos“ skrydžio 90-metį suteikė galimybę gilintis į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, tarpkultūriškumo prasmę. Punske apsilankėme J. Vainos etnografiniame muziejuje. Nuvykome į Seinų „Žiburio“ mokyklą, kurioje direktorius A. Vaicekauskas papasakojo mokyklos atsiradimo istoriją ir aprodė mokymo(si) erdves.

Susipažinę su kolegų iš Punsko patirtimi ir pasidalinę savo patyrimais atradome ir panašumų, ir skirtumų, pamatėme, kaip jie galėtų praturtinti ugdymą mūsų mokyklose. Diskusijų su mokytojais ir administracija metu supratome, kaip atsakingai reikėtų mokyti ir mokytis komunikuoti užsienio kalbomis, o taip pat – kokia svarbi tame krašte gyvenantiems lietuviams yra lietuvių kalba, istorija, kultūra ir kaip puoselėjama tautinė tapatybė.

Ši mūsų veikla buvo Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo „Erasmus+“ projekto dalis.

Projektui paramą suteikė Europos Sąjunga. Šiame tekste atspindėtas autoriaus požiūris, o Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

Projekto dalyvės