Informuojame, kad Prienų r. savivaldybės administracija atšaukė atranką Prienų r. savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės lygis B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9 (pareiginės algos baziniais dydžiais) pareigoms.