Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės mero įgaliotas vyriausiasis architektas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, pritaria „Kitos paskirties inžinerinio statinio, saulės šviesos energijos elektrinės Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Navasiolkos k., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams (prašymo IS „Infostatyba“ Nr. PSP-23-230628-00013).