Birželio 30 d. ir liepos 4 d. Prienų r. savivaldybėje vyko mokymai Savivaldybės darbuotojams. Žmogiškųjų išteklių valdymas, organizacijos kultūra, palanki emocinė darbo aplinka ir kiti su darbu organizacijoje susiję kultūriniai bei psichologiniai aspektai, taip pat gaisrinė sauga ir viskas, ką reikia žinoti ir mokėti kilus gaisrui, – aktualios šių dienų temos, kurios buvo aptartos mokymų metu.

Mokymų teorinę ir praktinę naudą patvirtina teigiami atsiliepimai bei pageidavimai gilinti žinias toliau.

Prienų r. savivaldybės informacija