Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) išnagrinėjo Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2023 m. kovo 30 d pateiktą Projekto įgyvendinimo planą Nr. 31SR-23-02-K-006-PR001 (toliau – PĮP) pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir informuoja, kad priėmė sprendimą skirti paramą.

Vietos plėtros strategija rengiama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 – 2027 m. programos III prioritetą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas darniai mėlynajai ekonomikai pakrančių, salų bei sausumos teritorijose, skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių tvarų vystymąsi.

Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

PIETVAKARIŲ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA  PRIENŲ R. SAV., KAZLŲ RŪDOS SAV., ALYTAUS R. SAV., LAZDIJŲ R. SAV. GYVENTOJUS (PLŽRVVG TERITORIJOS GYVENTOJUS) AKTYVIAI DALYVAUTI ANKETINĖJE APKLAUSOJE

Strategija rengiama atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius, t. y. vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“. Vienas iš svarbių strategijos rengimo etapų yra objektyvus ekonominės, socialinės situacijos nustatymas ir  gyventojų poreikių išsiaiškinimas. Todėl PLŽVVG organizuoja vietos gyventojų apklausą, prašydama atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Taip Jūs galite prisidėti prie savo gyvenamosios vietovės problemų sprendimo, tai padės numatyti VPS pagrindines PLŽRVVG teritorijos plėtros kryptis ir priemones. Anketoje nereikia nurodyti savo vardo ir pavardės. Jūsų pateikti atsakymai bus naudojami rengiant Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (toliau- PLŽRVVG) vietos plėtros strategiją.

https://apklausa.lt/f/drhvr4y.fullpage