Liepos 3–8 d. septyniolikos Prienų rajono švietimo darbuotojų (mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui, mokytojų, Švietimo ir sporto skyriaus atstovų) komanda dalyvavo Florencijoje (Italija) vykusiuose kursuose „Naujoji „Erasmus+“ programa 2021–2027: sėkmingo projekto jūsų mokyklai rengimas“. Kursų dalyviai mokėsi analizuoti mokyklų turimus duomenis ir nustatyti veiklos tobulinimo kryptis, ieškojo galimybių pasitelkus tarptautinę patirtį įgyvendinti pokyčius mokyklose – rengti Europinį plėtros planą, „Erasmus+“ programos projektų paraiškas.

Galimybę dalyvauti šiuose kursuose suteikė Prienų rajono savivaldybės administracijos 2021–2025 m. „Erasmus“ plano įgyvendinimas. „Erasmus“ plane numatyti trys tikslai: sustiprinti mokinių pažangos stebėsenos ir mokymosi pagalbos teikimo sistemą Prienų rajono švietimo įstaigose; sudaryti galimybes didėti mokytojų profesionalumui bei skaitmeniniam raštingumui ir mažinti skirtumus tarp mokyklų; padidinti Prienų rajono savivaldybės administracijos ir mokyklų gebėjimus tvariai ir ilgą laiką dirbti tarptautiniu mastu.

„Erasmus“ planas yra Prienų rajono savivaldybės administracijai 2020 m. suteiktos „Erasmus“ akreditacijos dalis – Prienų rajonas buvo pirmoji savivaldybė Lietuvoje, gavusi tokią akreditaciją. Akreditacija leidžia paprasčiau pasinaudoti finansavimo pagal 2021–2027 m. „Erasmus+“ programą galimybėmis, todėl Švietimo ir sporto skyrius kartu su mokyklomis pradeda įgyvendinti jau trečiąjį akredituotą „Erasmus+“ projektą.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija