Rengimo pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1396 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. [email protected], www.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovė – Marija Burinskienė (kvalifikacijos atestatas Nr. 0090). Kontaktiniai asmenys: UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projektų vadovas Dainius Mazėtis (mob. tel. +370 650 70892, el. p. [email protected]).

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. [email protected]. Kontaktinis asmuo – „Rail Baltica“ valdymo Teritorijų planavimo projekto vadovė Ieva Matulionytė (mob. tel. +370 682 60331, el. p. [email protected], M. K. Čiurlionio g. 16, 44362 Kaunas). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel.: (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Kontaktiniai asmenys: Infrastruktūros plėtros grupės vyriausioji specialistė Jurgita Barysienė (mob. tel. +370 657 02486, el. p. [email protected]), Tarptautinio bendradarbiavimo grupės Strateginių sprendimų ir programų valdymo klausimų vyresnioji patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (mob. tel. +370 65873360, el. p. [email protected]).

Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

  1. Nustatyti optimalią projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo trasą.
  2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-8.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Planavimo organizatorius rengimo etapo metu pritarė IIVP strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai (2022 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 3-230), IIVP koncepcijai (2022 m. gegužės 4 d. raštu Nr. 2-2015) bei IIVP rengimo etapo sprendiniams (2023 m. liepos 19 d. raštu Nr. 2-2795).

Susipažinti su parengtais IIVP projekto sprendiniais galima nuo 2023 m. rugpjūčio 4 d. iki 2023 m. spalio 4 d. imtinai:

  1. LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-lenkijos-ir-lietuvos-valstybiu-siena-jiesia-ruozo-modernizavimo-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas;
  2. TPDRIS tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-19-8);
  3. Planavimo organizatoriaus arba Paslaugų pirkėjo buveinėje (visuomenė priimama tik iš anksto susitarus aukščiau nurodytais kontaktais).

Vieša specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendinių ekspozicija nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 4 d. imtinai vyks Kalvarijos, Kauno r., Kazlų Rūdos, Lazdijų r., Marijampolės ir Prienų r. savivaldybių administracijų patalpose.

IIVP sprendiniai papildomai viešinami Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1OevCL.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2023 m. spalio 5 d. 17.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos I a. salėje, adresu: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.

Baigiamasis susirinkimas taip pat vyks nuotolinės tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu MS Teams platformoje 2023 m. spalio 5 d. 17.00 val. Vaizdo transliacijos nuoroda: https://byt.lt/1Epaf.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP projekto Planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki baigiamojo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po baigiamojo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP projekto nebepriimami.

Daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk