2023 m. rugpjūčio 28 d. 9.00 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.
Planuojama svarstyti:
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl
Žurnalisto, visuomenės veikėjo Mato Šalčiaus ir ekonomisto Petro Šalčiaus memorialinės sodybos (u. k. 16603), Prienų r. sav., Išlaužo sen., Čiudiškių k., Mato Šalčiaus g. 30, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

<…>

Siūloma patikslinti objekto teritorijos ribas.
Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/NiDGJAbQmXWNaYS

Pilna darbotvarkė:
x
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija