Informuojame, kad 2023 m. liepos 7 d. Prienų rajono mero potvarkiu Nr. P1-187 buvo patvirtintas naujas Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Kviečiame verslininkus susipažinti su Aprašo reikalavimais ir naudotis galimybe gauti paramą. Atkreipiame dėmesį, kad teikti paraiškas galima ir nelaukiant oficialaus kvietimo. Paraiškų svarstymas vyks lapkričio mėn., tačiau anksčiau pateikus paraišką bus daugiau laiko jų patikrinimui ir papildomų dokumentų pateikimui (jeigu reikės).
Nuorodos:
https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/4149
https://www.teisineinformacija.lt/prienai/document/4150