UAB „Prienų šilumos tinklai“, vadovaudamiesi Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 dienos sprendimu Nr. T3-45 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos
kainos dedamųjų nustatymo”, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. rugsėjo 9 dienos nutarimu Nr.O3E-1209 „Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ karšto vandens
kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys šias šilumos ir karšto vandens kainas ( be PVM):
• Vienanarę šilumos kainą – 7,92 eur/kWh
• Karšto vandens kainą vartotojams daugiabučiuose namuose – 8,76 eur/m3;
• Karšto vandens kainą kitiems vartotojams – 8,53 eur/m3
Pastaba. Šilumos ir karšto vandens kainos patalpinamos internetiniame puslapyje:
http://www.prienusiluma.lt/2023-metai