Vasarą, kai daugumai vaikų ir pedagogų atostogų metas, pats tinkamiausias laikas atnaujinti mokyklas, darželius. Dalies įstaigų ir jų aplinkos atnaujinamu rūpinasi Savivaldybė, kitus darbus įgyvendina pačios įstaigos, savo žmogiškaisiais resursais gražina aplinką.
Keletą Prienų ugdymo įstaigų, kuriose atliekamas maisto ruošimo patalpų remontas, aplankė Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistu Artūru Seiliumi. Darbai „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje jau baigiami, o lopšelyje-darželyje „Pasaka“ maisto ruošimo patalpose vyksta dalinis patalpų atnaujinimas. Susitikus su įstaigų atstovais, statybų rangovais aptarti svarbiausi klausimai, problemos, nenumatyti darbai, kuriuos galima būtų atlikti remonto metu.
Džiugu, kad ir Jiezno gimnazijoje taip pat atnaujinamos maisto ruošimo patalpos.
Be viso to, atnaujinamos ir kitos ugdymo įstaigų patalpos bei aplinka. Rudenį vaikus pasitiks šviesesnės Jiezno darželio-mokyklos, Jiezno meno mokyklos vidaus erdvės, atnaujinti šaligatviai. Pieštuvėnų vaikų darželyje baigti pastato perdangos šiltinimo darbai, Strielčių vaikų darželyje suremontuota dalis patalpų, šiuo metu vykdomi sanitarinio mazgo atnaujinimo darbai, įrengtas pandusas neįgaliesiems. Išlaužo pagrindinėje mokykloje vykdomi hidroizoliacijos-drenažo remonto darbai, sporto salėje naujai įrengtas LED apšvietimas (pernai suremontuotas stogas – Past.). Stakliškių gimnazijoje šiais metais atliktas dirbtuvių pastato stogo remontas, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje atnaujintos vaizdo stebėjimo kameros, o šiais metais atnaujinimo laukia dalis gimnazijos patalpų.
Lėšų sulaukė ir kultūros įstaigos. Vasarą atnaujintos Balbieriškio bibliotekos patalpos – grindys, lubos, elektros sistema, įrengtas LED apšvietimas, stiklo pertvara, skirianti naujai suformuotą patalpą-skaityklą, įrengta sistema oras-oras. Šiais metais suremontuota Kašonių biblioteka, įrengta šildymo sistema oras-oras, taip pat atlikti Užuguosčio bibliotekos pastato hidroizoliacijos ir drenažo remonto darbai.
Savivaldybė siekia, kad prioritetiniai darbai būtų užbaigti iki rudens ir vaikai sugrįžtų į atnaujintas mokyklas ir darželius.
Ugdymo ir kultūros įstaigų atnaujinimo darbai finansuojami iš Savivaldybės biudžeto.
Prienų r. savivaldybės informacija