Rugpjūčio 3 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi AB „Kelių priežiūra“ atstovai. Susipažinti, aptarti regioninių kelių, esančių Prienų r. savivaldybės teritorijoje, situaciją, pristatyti teikiamas paslaugas bei sustiprinti bendradarbiavimą atvyko AB „Kelių priežiūra“ Pietų regiono vadovas Tomas Keršys su gausia komanda. Svečius priėmė Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su savo komandos nariais.

Mero A. Vaicekausko teigimu, keliai – aktualiausia problema rajone. Deja, jų tvarkymui valstybės skiriamų lėšų ir net didelės dalies, kuria prisideda iš savo biudžeto Savivaldybė, neužtenka. Anot mero, aktualesnė yra ne vietinės, o valstybinės reikšmės kelių būklė, kuria turėtų rūpintis šių kelių priežiūrą organizuojanti ir koordinuojant Lietuvos automobilių kelių direkcija. Negalima paneigti, kad tikrai matomas skirtumas, kur baigiasi savivaldybės kelias ir kur prasideda valstybinis, tad žmonių priekaištai suprantami. „Savivaldybė neturi teisės prižiūrėti ne savo kelių, tačiau iš žmonių sulaukiame kritikos, nežiūrint į tai, kam priklauso kelias. Žmonės nesigilina ir bet kuriuo atveju kaltina Savivaldybę“, – sakė meras, kaip pavyzdį pateikdamas kelią Balbieriškis–Krokialaukis, einantį per Mackius. „Ne kartą Kelių direkcijai buvo išsakyti priekaištai dėl šio ir kitų regioninių kelių, bet mūsų pozicijos dėl kelių būklės vertinimo kriterijų ir prioritetų nustatymo nesutampa. Mackių kelias – ne taisymo, o rimto remonto reikalaujantis objektas“, – pabrėžė meras.

Susirūpinimą regioninių kelių priežiūros kokybe išsakė ir vicemerė Jūratė Zailskienė, pakviesdama Kelių tarnybos atstovus sutelkti jėgas ir ieškoti galimybių dėl finansavimo padidinimo, kelių priežiūros tvarkos aprašų ir kitų teisinių dokumentų pakeitimų.

AB „Kelių priežiūra“ atstovai pritarė išsakytoms Savivaldybės vadovų mintims ir dėl Mackių kelio, ir kitų regioninių kelių priežiūros, tačiau tik užsakymus vykdanti įmonė sakė negalinti paveikti LAKD pozicijos, atlikti daugiau už gaunamą finansavimą ar pakeisti prioritetinės kelių tvarkymo eilės. Įmonės atstovai pasidalino pasiūlymais, kaip galima būtų spręsti kelių priežiūros, taip pat ir Mackių kelio remonto klausimą, taikant tam tikrą dangos regeneravimo technologiją, bei sutiko su Savivaldybės vadovų pasiūlymu kartu ieškoti būdų didesniam šio kelio finansavimui gauti.

Susitikime diskutuota ir apie kitas problemas: neūkiškumą ir nenuoseklumą, atliekant valstybinių kelių remonto darbus, kai keliai asfaltuojami atkarpomis ir vieno kelio remontas užsitęsia metais; Kelių direkcijos poziciją dėl paviljonų įrengimo valstybiniuose keliuose, esančiuose Savivaldybės teritorijoje (Kelių direkcija neįrengia, o Savivaldybė neturi galimybių pati įrengti dėl to, kad valstybei priklausantys sklypai nesuformuoti). Savivaldybė yra pateikusi Kelių direkcijai sąrašą pasiūlymų, tarp kurių ir pasiūlymai dėl kelių būklės vertinimo kriterijų pakeitimo. Anot vadovų, visoje Lietuvoje turi būti taikomi vienodi kokybiniai kelių priežiūros reikalavimai nepriklausomai nuo savivaldybės dydžio ar kitų parametrų. Tikimasi, kad Kelių direkcija, inicijuodama teisinius pakeitimus, atsižvelgs į Savivaldybės pastabas.

Susitikimo dalyviai sutarė, kad nuolatinis tarpusavio bendradarbiavimas ir sistemingas informacijos dalinimasis galėtų padėti spręsti kelių priežiūros klausimus. Artimiausiu metu sutarta organizuoti susitikimą-diskusiją su Prienų r. savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnais.

Primename aktualią informaciją!

Pranešti informaciją apie blogus kelius galima el. paštu [email protected]. Juo gyventojai gali papildomai prie klausimų raštu pridėti ir nuotraukas, kitą aktualią vaizdo medžiagą. Gyventojai, turintys operatyvios ir skubios informacijos apie valstybinės reikšmės kelio būklę, gali tai pranešti LAKD Informacijos skyriui tel.: 1871 (mokamas), +370 5 232 9600.

Prienų r. savivaldybės informacija