Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie Stakliškių seniūnijos Gedanonių kaimo bevardei gatvei Lauko gatvės, Veiverių seniūnijos Pajiesio kaimo bevardei gatvei Sodininkų gatvės pavadinimų suteikimą bei Pakuonio seniūnijos Daukšiagirės kaimo Nemuno ir Dvaro gatvių geografinių charakteristikų pakeitimą. Vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32 punktu, savivaldybės tarybos sprendimas priimamas ne anksčiau kaip prieš 10 darbo dienų nuo informacijos apie numatomą gatvės pavadinimo suteikimą, keitimą ar panaikinimą paskelbimo gyventojams. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas sprendimas dėl gatvės pavadinimo pakeitimo, vyks 2023 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val.

Daugiau informacijos gali suteikti Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vaidas Mazuronis, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Tarybos sprendimo projektas ir jo 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas.