2023 m. rugpjūčio 23 d. 13.00 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatomi svarstyti klausimai:

<…>

10. Noreikiškių piliakalnio su gyvenviete (u. k. 22597), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Noreikiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į reljefą ir priderinant prie žemės sklypų ribų; teritorija padidėtų), sumažinti apibrėžtą vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).
Statusas – Piliakalnis su gyvenviete paskelbtas kultūros paminklu.

11. Noreikiškių piliakalnio II (u. k. 16509), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Noreikiškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo (siūloma patikslinti apibrėžtą teritoriją (jos ribas koreguojant atsižvelgus į reljefą; teritorija sumažėtų), sumažinti vizualinės apsaugos pozonį (visomis kryptimis), nustatyti archeologinį, mitologinį (lemiantį reikšmingumą – svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).
Statusas – Piliakalnis paskelbtas kultūros paminklu.

12. Noreikiškių piliakalnio III (u. k. 48154), Prienų rajono sav., Stakliškių sen., Kvedariškės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo (siūloma apibrėžti teritoriją (jos ribas priderinant prie žemės sklypo bei atsižvelgus į reljefą), neapibrėžti apsaugos zonos (piliakalnis nėra paskelbtas valstybės ir (ar) savivaldybės saugomu), nustatyti archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį).

Daugiau informacijos gali suteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 61561626.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija