Apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Prienų rajono savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tarp jų: pastatas – ūkinis pastatas (pagrindinė naudojimo paskirtis – galimai pagalbinio ūkio), esantis Belevičių g. (tarp žemės sklypų unikalus Nr. 4400-5690-6320 ir unikalus Nr. 4400-1579-4500), Veiverių mstl., Prienų r. sav. (nuotrauka);

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2024 m. kovo 15 d. kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrių adresu: Laisvės a. 12, Prienai, tel. (8 319) 61 173, el. p. [email protected] ar Prienų rajono savivaldybės administracijos Veiverių seniūniją adresu: Kauno g. 33, Veiveriai, tel. 8 656 82 574, (8 319) 68 224, el. p. [email protected] ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija