Rugpjūčio 23–27 dienomis vicemerės Jūratė Zailskienė ir Laimutė Jančiukienė atstovavo Prienų kraštui Lenkijoje ir Latvijoje – dalyvavo šventiniuose renginiuose Tčevo (Tczew) ir Talsų (Talsi) savivaldybėse, kurios yra ilgametės Prienų r. savivaldybės tarptautinio bendradarbiavimo partnerės.

Rugpjūčio 23–25 d. Tčeve vykusiuose šio pavieto 25-mečio renginiuose dalyvavo vicemerė J. Zailskienė ir Finansų ir strateginio planavimmo skyriaus vedėja Jurgita Čerkauskienė. Be Prienų delegacijos, šventiniuose renginiuose apsilankė ir partneriai iš Vladyslavovo (Lenkija) bei Zestafonio (Sakartvelas). Delegacijos turėjo galimybę pasidalinti patirtimi savivaldybių ekonominės, socialinės veiklos srityse, sprendžiant kasdieninius iššūkius ir problemas. Išskirtinis dėmesys diskusijose buvo skirtas stiprinančiam ryšius bendradarbiavimui, taikai ir jos išsaugojimui. Šventinės ceremonijos metu vicemerė palinkėjo mūsų partneriams ir toliau darniai dirbti savo krašto žmonių labui, o su vadovais aptarė tolimesnio bendradarbiavimo kryptis.
Bendradarbiavimo sutartis tarp Tčevo ir Prienų r. savivaldybių tęsiasi jau 11 metų.

Rugpjūčio 24–27 dienomis vicemerė L. Jančiukienė ir Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė buvo išvykusios į Talsų savivaldybę. Su šia savivaldybe bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1999 m. Tarptautinio vizito metu susitiko ukrainiečių, lietuvių ir latvių atstovai. Susitikime dalintasi patirtimi, kaip sekasi rengti projektus, kuriuos finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai, susipažinta su įgyvendintais projektais Talsų miesto bibliotekoje ir gimnazijoje, Rojos miesto vasaros estradoje, sporto stadione. Be kita ko, užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Laucienės globos namais.
Susitikimą vainikavo tradicinis senovinių laužų vakaras Rojos miestelyje, išsiskiriantis gausiu dalyvių skaičiumi, vietinių svetingumu ir bendruomeniškumu.

Prienų r. savivaldybės informacija