Rugsėjo 4 d. įvyko pasitarimas su UAB „Prienų vandenys“ atstovais dėl europinių projektų įgyvendinimo 2021–2027 metų finansavimo laikotarpiu.

Įmonės direktorius R. Ignatavičius Savivaldybės vadovams ir dalyvavusiems specialistams pristatė investicinį projektą, kurio metu visose kaimiškosiose gyvenvietėse, turinčiose nuo 200 iki 2000 gyventojų ir jau anksčiau įrengtus nuotekų valymo įrenginius (naujiems valymo įrenginiams įrengti šiame laikotarpyje finansavimas nenumatytas – past.), numatoma vykdyti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą. Atlikus pirminę apklausą, Jiezne yra poreikis plėtrai Tujų, Alksnių, Beržų, Žaliojoje, Vilniaus, Lentpjūvės, Naujojoje gatvėse, Balbieriškyje – S. Nėries, Gėlių ir Ąžuolų gatvėse, Veiveriuose – dalyje Šviesos ir Kauno gatvių, Rytų, Minties (nuo mokyklos), Draugystės, Suvalkiečių, Kaštonų, Stadiono, Aušros gatvėse, Pakuonyje – Sodų g. 1–33, Aušros, Kranto, tylos, Laukų, Pievų, Seniūnų, Žaliojoje, Naujakurių gatvėse, Išlauže – Sodų ir Šventupės gatvėse, Naujojoje Ūtoje – Mokyklos gatvėje. Šis sąrašas yra preliminarus ir nebaigtinis, apie galutinius plėtros planus bus informuota vėliau.

Pasak įmonės vadovo, nors dar nėra aišku, kada bus skelbiama projekto pradžia, vandentvarkos tinklų plėtros projekto įgyvendinimui reikalingos beveik 4,2 milijonų eurų investicijos, iš kurių pusę sudarytų ES investicinių fondų lėšos ir pusę skolintos lėšos.

Projekto įgyvendinimo sėkmė ir teigiamas rezultatas priklausys nuo to, ar gyventojai, kurie pritaria plėtrai, neatsisakys jungtis prie tinklų, kai reikės sudaryti sutartis su įmone. Esant mažam gyventojų aktyvumui įmonė finansavimo projekto įgyvendinimui negautų, o ateityje ir prarastų galimybę į paramą vandentvarkos plėtrai iš ES fondų.

Pasitarime akcentuota, kad, keičiantis teisės aktams ir griežtėjant aplinkosauginiams reikalavimams, jų laikytis turi ne tik vandentvarkos įmonės, bet ir gyventojai. Gyventojams bus privaloma užtikrinti individualių nuotekų valymo įrenginių priežiūrą, kuri jau dabar (patikrinus dalį valymo įrenginių) kai kur neatitinka reikalavimų. Pasak bendrovės vadovo, specialistai susitikimuose su gyventojais stengiasi ne tik išsiaiškinti jų poreikį jungtis prie centralizuotų tinklų, bet ir stengiasi paaiškinti apie griežtėjančius reikalavimus, galimas problemas ir rizikas ateityje.

Savivaldybės meras A. Vaicekauskas ragina gyventojus pagalvoti apie perspektyvas, įvertinti visas išlaidas, rizikas ir pasinaudoti galimybe prisijungti prie centralizuotų tinklų.

Prienų r. savivaldybės informacija