Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano, kuris yra Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. T3-58 „Dėl Pakoreguoto Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“, sudėtinė dalis, keitimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61127, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialiojo plano keitimo“ projektu, teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslais ir uždaviniais galima Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt skiltyje ,,Naujienos“ – ,,Svarbūs pranešimai“ (nuoroda https://www.prienai.lt/go.php/lit/Svarbus-pranesimai).

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas