Prienų rajono savivaldybė organizuoja anoniminę gyventojų apklausą apie savivaldybės politiką, sprendimų priėmimą bei jos teikiamas viešąsias paslaugas. Norėtume sužinoti Jūsų nuomonę ar patirtį  apie savivaldybės veiklą bei savivaldybės atitiktį 12 Gerojo valdymo principų, nustatytų Europos Tarybos strateginiuose dokumentuose. Europos  Tarybos patvirtinti 12 Gerojo valdymo principų:
Dalyvavimo, atstovavimo, sąžiningo rinkimų organizavimo.
Reagavimo.
Veiksmingumo ir efektyvumo.
Atvirumo ir skaidrumo.
Teisėtumo.
Etiško elgesio.
Kompetencijos ir gebėjimų.
Inovacijų ir atvirumo pokyčiams.
Patvarumo ir ilgalaikės orientacijos.
Stabilaus finansų valdymo.
Žmogaus teisių, kultūrinės įvairovės ir socialinės sanglaudos.
Atskaitomybės.
Kviečiame visus gyventojus aktyviai dalyvauti apklausoje. Dalyvavimas šioje apklausoje yra savanoriškas, o visa Jūsų pateikta informacija bus anonimiška, nebus įmanoma nustatyti individualių atsakymų. Apklausos rezultatai suteiks informaciją, kaip galima būtų toliau gerinti vietos demokratiją. Pagal projektą surinkta informacija bus naudojama tik apibendrintais tikslais.   Anketą galima pildyti iki š.m. spalio 20 d.   Apklausos anketą galite užpildyti, spausdami nurodą čia   Iš anksto dėkojame už pateiktus atsakymus.