Socialinių paslaugų įstatymo 252 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad sprendimas dėl įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą galioja 3 metus nuo sprendimo priėmimo dienos, jeigu per tą laiką socialinių paslaugų įstaigos teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą nebuvo sustabdyta ar panaikinta.

Šių metų pabaigoje daugeliui Prienų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vaikų dienos centrų sukanka 3 metai nuo teisės teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą suteikimo dienos. Kviečiame vaikų dienos centrus, kuriems sukanka 3 metai nuo teisės teikti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą suteikimo dienos ir kurie ketina vykdyti veiklą 2024 m., nustatyta tvarka kreiptis (vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) į Prienų rajono savivaldybės administraciją dėl šios teisės suteikimo ir pateikti reikalingus dokumentus iki 2023 m. spalio 16 d. 23.59 val. Dokumentai gali būti pateikiami vienu elektroniniu laišku el. paštu [email protected] (dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete).

Papildomą informaciją įstaigoms, pageidaujančioms teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą Prienų rajono savivaldybėje, teikia Sandra Mekionienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 319) 61 161, el. p. [email protected], ir Zita Matukaitienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 319) 61 132, el. p. [email protected].