Seniūnaičiai bus renkami š. m. spalio 6–10 d., gyventojams užpildant balsavimo biuletenį seniūnijose arba balsuojant elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje (www.prienai.lt).

Kandidatų į seniūnaičius sąrašas bus skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje, soc. tinkluose, viešai Savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos), vietinėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip š. m. rugsėjo 28 d.

Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda nuo š. m. rugsėjo 16 d. ir baigiasi š. m. rugsėjo 26 d.

Seniūnaičiai bus renkami vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo pavirtinimo“. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatas į seniūnaičius turi pateikti seniūnui:

  1. rašytinį sutikimą (Aprašo 1 priedas);
  2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;
  4. gyventojų raštišką siūlymą, pasirašytą ne mažiau negu 3 gyventojų, jei kandidatą siūlo seniūnaitijos gyventojai.

Detalesnė informacija pagal seniūnijas:

Balbieriškio seniūnija

Išlaužo seniūnija

Jiezno seniūnija

Naujosios Ūtos seniūnija

Pakuonio seniūnija

Prienų seniūnija

Stakliškių seniūnija

Šilavoto seniūnija

Veiverių seniūnija