Įvyko šešioliktasis tradicinis Prienų rajono savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Metų mokytojo atrankos komisija aptarė 40 mokyklų ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos pateiktų rekomendacijų apdovanoti mokytojus. Spalio 5 d. 15.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyksiančios šventės, skirtos Tarptautinei mokytojų dienai, metu visiems konkurso nominantams bus įteiktos padėkos ir vardiniai rašikliai. Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanos Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalo studijos „Cukraus pudra“ (vadovė – Dovilė Bičkauskaitė) koncertą.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis apdovanojami mokytojai, pasižymintys aktyvia ir atsakinga pedagogine, projektine veikla mokyklose ir rajone, profesionalumu, kolegiškumu. Šių mokytojų iniciatyva tikslingai įgyvendinamos naujos ugdymo praktikos, jų mokiniai aktyviai dalyvauja varžybose, olimpiadose ir konkursuose. Padėkos skiriamos mokytojams:

Daivai Alaveckienei, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresniajai mokytojai;

Elenai Bendinskienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Loretai Bendinskienei, Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai;

Neringai Bisikirskienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos technologijų mokytojai metodininkei;

Nijolei Černevičiūtei, Prienų r. Jiezno gimnazijos rusų kalbos vyresniajai mokytojai;

Virginijai Deltuvienei, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytojai metodininkei;

Violetai Grigonienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos matematikos mokytojai metodininkei;

Giedrei Kavaliauskienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Jūratei Liutkuvienei, Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorei;

Ritai Margelevičiūtei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Vilmai Pučkienei, Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos muzikos mokytojai metodininkei;

Daivai Radzevičienei, Prienų meno mokyklos fortepijono vyresniajai mokytojai;

Ritai Rimkienei, Prienų meno mokyklos fortepijono mokytojai metodininkei;

Kristinai Senavaitytei, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos geografijos mokytojai metodininkei;

Jolitai Stanelytei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Elvyrai Ulozienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Rasai Vaitauskaitei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai;

Audronei Zdanevičienei, Prienų r. Stakliškių gimnazijos etikos ir neformaliojo švietimo mokytojai;

Valdonai Žiūkienei, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

Mero padėkos skiriamos mokytojams, kurie atstovauja Prienų kraštui ir jį garsina ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, kurių mokiniai tampa respublikinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų ir varžybų nugalėtojais. Šie mokytojai atsakingai, profesionaliai ir kūrybiškai dirba savo mokyklose, veda rajono ir respublikos kolegoms seminarus, dalyvauja asociacijų, savanorystės veiklose. Mero padėkos bus įteikiamos šiems mokytojams:

Giedrei Džiaugienei, Prienų švietimo pagalbos tarnybos logopedei metodininkei;

Giedrei Gudauskienei, Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai;

Vilijai Gustaitytei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei;

Artur Hovakimyan, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos vyresniajam mokytojui;

Vitai Jančiauskienei, Prienų r. Jiezno gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, vyresniajai chemijos mokytojai;

Sauliui Kondrotui, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos muzikos mokytojui metodininkui;

Kristinai Kravčenko, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos matematikos mokytojai metodininkei;

Aušrai Menkevičienei, Prienų, „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei;

Rolandui Meškauskui, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojui metodininkui, biologijos vyresniajam mokytojui;

Snieguolei Milušauskienei, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;

Rūtai Pūrienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai metodininkei;

Kristinai Sabaliauskaitei, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos vyresniajai mokytojai;

Daliai Šklėriūtei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai ekspertei;

Jurgitai Tamošiūnienei, Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojai;

Žydrūnui Tautvydui, Prienų „Žiburio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojui metodininkui;

Irmantui Vernickui, Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro plaukimo treneriui.

Mero padėkomis ir piniginiais prizais apdovanojami mokytojai, kurie sėkmingai parengė mokinius valstybiniams brandos egzaminams, jų mokinių rezultatai įvertinti 100 balų:

Vilija Gustaitytė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Artur Hovakimyan, Prienų „Žiburio“ gimnazijos anglų kalbos vyresnysis mokytojas;

Aušra Menkevičienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė;

Snieguolė Milušauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;

Kristina Sabaliauskaitė, Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja;

Žydrūnas Tautvydas, Prienų „Žiburio“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas.

Švietimo ir sporto skyriaus siūlymu Mero padėkomis apdovanojami ir mokyklų direktoriai bei jų pavaduotojai ugdymui, kurie veiksmingai vadovauja mokykloms, atsakingai organizuoja mokymą ir mokymąsi, telkia mokyklos bendruomenę veiklai tobulinti ir įsipareigoja visai rajono švietimo bendruomenei:

Vaida Aleškevičienė, Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Sidona Mankevičienė, Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Stasys Valančius, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius;

Rasa Žilinskienė, Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorė.

Metų mokytojo nominacija skiriama Linai Bendoraitienei, Prienų meno mokyklos akordeono mokytojai ekspertei. Kartu su mero padėka mokytojai bus įteikiamas vardinis rašiklis, unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Akordeono mokytoja ekspertė Lina Bendoraitienė Prienų meno mokykloje dirba jau 38 metus. Ji yra baigusi Prienų muzikos mokyklos akordeono programą, 1992 m. po studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pasirinko kelią grįžti dirbti mokytoja į savo mokyklą. Mokytojos veikla žinoma ne tik rajone, bet visoje šalyje bei tarptautinėje bendruomenėje. Gavusi mokytojo eksperto kategoriją Lina nesustoja dirbti, bet ir toliau telkia akordeonistų bendruomenę naujiems projektams.

Sukauptos metodinės, psichologinės žinios, atlikimo meno bei komunikavimo patirtis leidžia siekti aukštų rezultatų darbe. Mokytojos Linos mokiniai puikiai supranta ir įsisavina tai, ko ji moko. Sau ir savo mokiniams ji kelia aukštus reikalavimus. Mokytoja randa bendrą kalbą su mokinių tėveliais, jie ne tik noriai dalyvauja koncertuose, bet ir aktyviai remia mokytojos organizuojamus renginius. Mokytojos ugdytiniai yra respublikinių, tarptautinių konkursų ir festivalių laureatai, aktyviai koncertuoja rajono renginiuose, reprezentuoja rajoną bei mokyklą. 2023 m. 14 jos mokinių tapo 5 respublikinių, 5 mokiniai – 5 tarptautinių konkursų laureatais.

Mokytoja Lina Lietuvoje žinoma ir vertinama dėl savo patirties ir yra kviečiama dirbti įvairiose vertinimo komisijose. Ji aktyviai dalyvauja ir organizuoja renginius ne tik Prienų rajone, bet ir visoje Lietuvoje. Mokytoja yra aktyvi Kauno krašto akordeonistų draugijos ir Lietuvos akordeonistų sąjungos narė.

Lina Bendoraitienė yra aktyvi mokyklos bendruomenės narė, mokyklos Mokytojų tarybos pirmininkė, įvairių darbo grupių narė. Lina yra darbšti, atsakinga, itin kūrybinga ir nuolatos reflektuoja savo veiklą, kolegiškai bendrauja su mokytojais bei mokyklos administracija. Ji dalykiška ir neabejotinai užima lyderio pozicijas tiek klasėje, tiek tarp kolegų.

Mokytoja už iniciatyvią ir kūrybingą projektinę bei metodinę veiklą yra apdovanota visų išvardintų veiklų organizatorių padėkos raštais, Prienų rajono savivaldybės mero padėkos raštu, Prienų meno mokyklos direktoriaus padėkos raštu. Tai mokytoja, kurią buvę mokiniai prisimena visą gyvenimą.

Švietimo ir sporto skyriaus informacija