Spalio 3 d. vykusiame Savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarime, kuriame taip pat dalyvavo Bendrojo, Žemės ūkio, Finansų ir strateginio planavimo, Statybos ir ekonominės plėtros skyrių vedėjai, daugiausia dėmesio skirta apleistų pastatų ir žemės sklypų, laisvų buvusių švietimo įstaigų patalpų seniūnijose priežiūros, valstybinės žemės nuomos mokesčio, kelių priežiūros klausimams.
Pasitarime atkreiptas dėmesys, kad nenaudojamas likęs tuščias buvusios Naujosios Ūtos mokyklos pastatas būtų tinkamas norintiems vystyti verslą (strategiškai gera vieta, tinkama aplinka), todėl Savivaldybė laukia besidominčių, turinčių idėjų, planų ir pasiūlymų.
Apleisti, nenaudojami pastatai, įtraukti į privatizuojamų objektų sąrašą, – dažna problema visose seniūnijose, o ypač Balbieriškio. Savivaldybė yra atlikusi visus parengiamuosius darbus, reikalingus objektams privatizuoti, bet procesas įstrigęs dėl niekaip nebaigiamo dokumentų tvarkymo Nacionalinėje žemės tarnyboje (NŽT). Savivaldybės vadovai planuoja dar kartą susitikti su NŽT atstovais ir aptarti šį klausimą.
Ne mažiau opus ir neprižiūrimų privačių sklypų, kurie įtraukti į apmokestintų sklypų sąrašą, klausimas. Įprastai savininkui už sklypo nepriežiūrą įteikiamas pranešimas apie gresiančias baudas, bet jeigu savininkas ar vienas iš bendraturčių miręs, seniūnams niekas neteikia informacijos, ar sklypas yra paveldėtas, todėl nėra kam įteikti pranešimo ir ratas užsidaro. Sutarta raštu kreiptis į Notarų rūmus dėl galimybės gauti tokią informaciją, o vėliau planuoti kitas teisines procedūras.
Pasitarimo metu patekta informacija, kad iki lapkričio 1 d. valstybinės žemės nuomotojai turi pateikti Finansų ir strateginio planavimo skyriui žemės nuomos mokesčio deklaracijas. Seniūnai paprašyti pasitelkti į pagalbą seniūnijų žemės ūkio specialistus ir surinkti informaciją iš žemės nuomotojų apie galimybes pranešimus jiems siųsti elektroniniu paštu. Tiems, kurie elektroninio pašto neturi, pranešimai ir toliau bus siunčiami popieriniu laišku. Be viso to, seniūnai paraginti išnaudoti palankius orus ir užbaigti suplanuotus kelių priežiūros, pakelių tvarkymo darbus, taip pat pradėti planuoti lėšas kitiems metams ir artimiausiu metu duomenis pateikti Savivaldybei.

Prienų r. savivaldybės informacija