Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, siekdamas įgyvendinti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) , skelbia Projekto socialinių dirbtuvių paslaugų Prienų rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursą.

Planuojama preliminari Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.

Socialinių dirbtuvių paslaugų vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti socialinių dirbtuvių partnerį, kuris projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Prienų rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Finansuojamos paslaugos:
1. Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir darbinius įgūdžius.
2. Ugdyti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai.
3. Socialinėse dirbtuvėse sukuriamą produkciją realizuoti ar paslaugas teikti šalies ir (ar) užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugų teikimui:
Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti.
Socialinėse dirbtuvėse paslaugos turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus, kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).

Partnerių atrankoje gali dalyvauti:
valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Nuorodos į aktualius teisės aktus

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 ,,Dėl Projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. A3-685 „Dėl Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos konkurso organizavimo Prienų rajono savivaldybėje” (1 priedas)(toliau – Tvarkos aprašas)

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga
Nustatytos formos paraiškos, Projekto įgyvendinimo sąmatos ir Pareiškėjo atitikties deklaracijos su pridedamais dokumentais priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 26 d. iki spalio 20 d. 15.45 val. (imtinai).
Paraiškos forma, Projekto įgyvendinimo sąmatos forma:
Tvarkos aprašo 2 priedas.
Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma:
Tvarkos aprašo 3 priedas.
Paraiška ir dokumentai turi būti siunčiami vienu el. laišku [email protected] naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas. Laiško temos laukelyje nurodant – Projekto socialinių dirbtuvių paslaugų Prienų rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursui.

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 655 02973 arba el. paštu [email protected]
Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.