Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė kvietimą pagal Energetikos ministerijos inicijuotą projektą ūkininkams, smulkioms įmonėms bei atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms, elektros energiją pasigaminantiems saulės ir vėjo jėgainėse, iki gruodžio 6 d. teikti paraiškas ir gauti finansavimą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumams iki 500 kWh talpos įsirengti.

„Finansinė parama elektros energijos kaupimo pajėgumams įsirengti orientuota į ūkininkų ir smulkiojo verslo poreikį kaupti nuosavose saulės ar vėjo elektrinėse pagamintą energiją, kurios ne mažiau kaip 50 proc. panaudojama savo ūkio reikmėms. Energijos gamyba saulės ir vėjo elektrinėse priklauso nuo gamtinių sąlygų ir ne visada yra galimybė pasigamintą elektrą suvartoti iš karto, todėl kaupimo įrenginiai reikalingi elektros gamybos piko metu, kad energiją būtų galima kaupti ir naudoti tada, kai jos reikia. Valstybės parama yra itin aktuali daugėjant nedidelės galios saulės ir vėjo jėgainių“, – pabrėžia Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.

Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Instaliuota saulės elektrinių galia 2023 m. rugsėjo pradžioje buvo apie 105 proc. didesnė nei lygiai prieš metus, o vėjo jėgainių – apie 28 proc. didesnė.

Pagal paskelbto kvietimo sąlygas, dotacijos bus teikiamos iki 500 kWh talpos ličio geležies fosfato ar ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginio įsigijimui ir įsirengimui.

Nereikalaujama, kad elektrinė, prie kurios prijungtas kaupimo įrenginys, būtų įrengta, naudojantis valstybės teikiama parama.

Dalies išlaidų kompensacija už įsirengtus kaupimo įrenginius bus apskaičiuojamas taikant fiksuotus įkainius. Išmokama dotacija sudarys iki 30 proc. paskaičiuoto finansavimo už įrengtą kaupimo įrenginį, priklausomai nuo įrengiamo kaupimo įrenginio tipo ir jo talpos. Įmonėms, ūkininkams ir bendrijoms, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, kaupimo įrenginiui įrengti gali būti skirta dotacija iki 93 tūkst. eurų be PVM, o kitoms bendrijoms – iki 111 tūkst. eurų be PVM.

Paraiškas paramai gauti gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos, taip pat atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės arba savivaldybių valdomos įmonės.

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu. Pirmumo balai bus teikiami bendrijoms, tiems pareiškėjams, kurie prie projekto prisidės didesniu nuosavu įnašu, taip pat tiems, kurie elektros energijos neperduos į elektros tinklus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškos teikimo metu saulės ir (arba) vėjo elektrinė dar gali būti tik pradėta rengti, bet nebaigta, o reikiamus leidimus kaupimo įrenginiui įrengti reikia gauti ir pateikti Lietuvos energetikos agentūrai per du mėnesius nuo finansavimo skyrimo.

Bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos saulės ar vėjo elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje netinkamos.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2023 m. gruodžio 6 d., užpildant elektronines formas.

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  [email protected]  ir tel. 8 5 230 3312.

Potencialiems pareiškėjams 2023 m. spalio 26 d. 13.30 val. organizuojami nuotoliniai mokymai, kviečiame registruotis iki 2023 m. spalio 23 d., užpildant Registracijos formą.