Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2023 m. spalio 19 d. 9 val. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos šeštosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotolinis posėdis, kuriame bus svarstomas Balbieriškio dvaro sodybos parko (u. k. 458), esančio Parko g. 5, 5A, 9, Balbieriškis, Balbieriškio sen., Prienų r. sav., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai dėl apskaitos duomenų tikslinimo. Su projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/riiYDiPjEPHsfjN

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija