Š. m. spalio 6–10 d. buvo renkami Prienų rajono savivaldybės seniūnaičiai, gyventojams užpildant balsavimo biuletenį seniūnijose arba balsuojant elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje.

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintas Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sąrašas (pridedama).