2023 m. spalio 30 d. 13.00 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

18. Lietuvos karių kapų (u. k. 25142), Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Vilniaus g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija: statusas – paminklas.

19. Jiezno senųjų kapinių komplekso (u. k. 43532), Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno m., Vilniaus g., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija: statusas – registrinis.

<…>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13.00 val.
Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rasa Visockaitė, tel. Nr. 8 666 54779.
Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/8KnGHwCNpybKYKP

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija