Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T3-65 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą.

Planavimo organizatorius – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. (8 319) 61103, el. p. [email protected].

Informaciją teikia Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Dalia Joneliūnienė, tel. (8 319) 61125, el. p. [email protected]; Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Rima Sodaitienė, tel. (8 319) 61146, el. p. [email protected].

Susipažinti su Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ projektu galima čia.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo datos.