Spalio 26 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėti 21 sprendimų projektas.
Posėdžio pradžioje buvo pristatytas konkursą laimėjęs naujasis Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktorius Giedrius Girškevičius.
Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius mero atlyginimo dydį ir jo apskaičiavimo tvarką, patvirtinti Tarybos sprendimo, kuriuo nustatytas laikinai einančio mero pareigas tarybos nario darbo užmokestis, pakeitimai.
Patvirtinti 2023 metų savivaldybės biudžeto pakeitimai.
Taryba nutarė kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Aplinkos ministerijos Prienų ir Birštono skyrių dėl Prienų r. savivaldybės patikėjimo teisės pasibaigimo į valstybinės žemės sklypo 0,0226 ha dalį bendrame 0,1407 ha žemės sklype, esančiame Kęstučio g. 30 Prienuose. Kadangi bendrame žemės sklype buvęs socialinis būstas parduotas Savivaldybės būsto nuomininkams ir Savivaldybė nenaudoja žemės sklypo, nutarta inicijuoti minėtą kreipimąsi į NŽT.
Socialinė parama
Patvirtinti Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos pakeitimai. Nustatyta, kad nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., skiriant piniginę socialinę paramą, vėl pradedamas vertinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimas turtas.
Taryba nusprendė pirkti neskelbiamų derybų būdu nekilnojamąjį turtą, esantį Pakuonyje. Planuojamas įsigyti trijų kambarių butas bus naudojamas Prienų r. savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai. Šiuo metu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje sudarytame Prienų rajono Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąraše yra 13 šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa.
Žemės sklypai
Patikslintas Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų r. savivaldybėje sąrašas. Sąrašas tikslinamas vadovaujantis seniūnijų seniūnų patikslintais nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašais.
Švietimas, kultūra
Pakeista Prienų ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokinių maitinimo dienos norma: nustatyta 4,30 Eur vienos dienos maitinimo norma vienam mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus mokiniui, gyvenančiam mokyklos bendrabutyje.
Patvirtinti Prienų krašto muziejaus nuostatai.
Turtas
Patvirtinti sprendimų projektai, susiję su Prienų r. savivaldybės apskaitoje registruotu ir faktiškai Savivaldybės valdomu valstybės turtu – inžineriniais statiniais, Jiezno ir Stakliškių seniūnijų vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, taip pat su turto perdavimu valdyti ir naudoti panaudos teise. Vienu Tarybos sprendimu patalpos, esančios Kranto g. 8 Prienuose, perduotos Prienų rajono vietos veiklos grupei valdyti ir naudoti panaudos teise. Kitu sprendimu nutraukta prieš terminą turto panaudos sutartis su Prienų „Revuonos“ bendruomene dėl patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 4 Prienuose.
Taip pat, Visuomenės gerovės asociacijai atsisakius dviejų nenaudojamų patalpų, esančių buvusio l.-d. „Saulutė“ pastate, šios patalpos perduotos asociacijai ,,Aitvaro vaikai“ 10 metų valdyti ir naudoti panaudos teise. Perduodamų patalpų plotas 42,94 kv. m.
Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas negyvenamąsias patalpas (iš viso 145,73 kv. m), esančias J. Basanavičiaus g. 16 Prienuose.
Atliekų tvarkymas
Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą. Plane numatytos priemonės, turėsiančios teigiamą poveikį atliekų turėtojų išlaidoms už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą. Planuojama, kad augančios pirminio rūšiavimo apimtys mažins namų ūkių išlaidas. Augant pirminio rūšiavimo apimtims mažės mišrių komunalinių atliekų kiekis, todėl atitinkamai mažės atliekų tvarkymo (pvz., panaudojimo deginimo įrenginiuose, taršos mokesčio ir kt.) sąnaudos, o didžiąją dalį pirminio rūšiavimo metu surinktų atliekų tvarkymo privalės finansuoti gamintojų ir importuotojų organizacijos. 2027 m. pakankama apimtimi atskyrus maisto (virtuvės) atliekas ir pradėjus rinkti plastiko atliekas kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis, mišriame sraute šiuo metu esančių pakuočių atliekų tvarkymo išlaidas privalės padengti gamintojai ir importuotojai, todėl mišrių komunalinių atliekų tvarkymo išlaidos mažės. Ilgainiui gamintojų atsakomybė bus pradėta taikyti ir tekstilės, baldų atliekoms, todėl jų tvarkymas bus finansuojamas gamintojų ir importuotojų organizacijų lėšomis.
Atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti bus naudojamos Europos Sąjungos fondų, savivaldybės biudžeto, gamintojų ir importuotojų lėšos. Planuojamos šios didžiausią reikšmę turinčios investicijos: rūšiavimo centro Stakliškėse įrengimas, kompostavimo aikštelės Prienuose rekonstravimas bei papildomos technikos įsigijimas, mechaninio rūšiavimo įrenginių modernizavimas, tekstilės atliekų perdirbimo įrenginių diegimas. Minėtos investicijos sudarys apie 2,9 mln. Eur.
Sveikatos priežiūra
Taryba leido Prienų rajono viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (VšĮ Prienų ligoninei, VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrui, VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centrui) ir biudžetinei įstaigai Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti Prienų r. savivaldybės sveikatos centro veikloje, o Prienų ligoninei ir Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui leisti dalyvauti ir Birštono sveikatos centro veikloje.

Prienų r. savivaldybės informacija