Spalio 30 d., dalyvaujant Prienų r. savivaldybės vadovams, Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, UAB „Prienų butų ūkis“, Veiverių seniūnijos, vietos bendruomenių atstovams ir kitiems svečiams, pašventintos ir pristatytos atnaujintos Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veiverių padalinio patalpos. Atnaujinimo darbai, kurie kainavo beveik 60 tūkst. eurų, atlikti Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšomis.

Priešgaisrinės tarnybos vadovas J. Kvietkauskas pasidalino džiaugsmu dėl pagerintų darbo sąlygų jau visose komandose ir padėkojo Savivaldybei už palaikymą, „Prienų butų ūkiui – už darnų darbą bei kolektyvui – už fizinę pagalbą.

Tardamas sveikinimo žodį Savivaldybės meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė Priešgaisrinės tarnybos vadovo iniciatyva įgyvendinant pokyčius tarnyboje ir struktūriniuose padaliniuose, rūpinantis darbuotojų darbo ir poilsio sąlygomis, o kartu – ir visų žmonių saugumu. Anot mero, ir Savivaldybė, ir Priešgaisrinė tarnyba siekia, kad būtų užtikrintas gyventojų saugumas, o tinkamos sąlygos turi didelę reikšmę ugniagesių darbo kokybei.

Sėkmingo darbo Tarnybos ugniagesiams linkėjo vicemerės L. Jančiukienė ir J. Zailskienė, Tarybos nariai D. Macijauskienė, C. Pacevičius, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas M. Butkevičius.

Per pastaruosius ketvertą metų savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įsigyti 4 gaisrų gesinimo automobiliai (skirti Šilavoto, Veiverių, Pakuonio ir Jiezno padaliniams), atnaujintos patalpos visuose padaliniuose (kai kur belikę pastatų apdailos darbai), visi ugniagesiai yra aprūpinti kasdienine budėjimo uniforma (apranga). „Palaipsniui stengiamės atnaujinti visą materialinę bazę. Per ketverius metus padaryta tikrai daug: atnaujintos komandų patalpos, skirtos darbui ir poilsiui, kasmet įsigyta po automobilį. Kitais metais planuojame pakeisti gaisrinį automobilį Balbieriškio komandai. Ir visa tai įgyvendiname savivaldybės biudžeto lėšomis“, – pabrėžė Priešgaisrinės tarnybos viršininkas.

Prienų r. savivaldybės informacija