Projekto Nr. 02-022-P-0021
Projekto trukmė 2023 m. spalio 11 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto vertė 487 556 Eur
Finansavimo suma 483 200 Eur

Projekto aprašymas

Projekto tikslas – pasitelkiant jau esamus kapinių skaitmeninimo valdymo IT sprendimus, skaitmenizuoti Kauno r. ir Prienų r. savivaldybių teritorijoje esančių kapinių administravimą, sudarant sąlygas saugiai ir patogiai teikti ir gauti susijusias administracines paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:
– Naudojant rinkoje jau platinamus kapinių skaitmeninio valdymo IT sprendimus į elektroninę erdvę perkelti Savivaldybių teritorijoje esančių 167 kapinių inventorizavimo duomenis;

– Sukurti atvirą duomenų informacinę sistemą apimant esamų IT sistemų integraciją, kapinių infrastruktūros inventorizavimą bei laidojimo duomenų skaitmeninimą (sukuriami tikslūs skaitmeniniai kapinių žemėlapiai, kiekviena kapavietė turi savo identifikacijos numerį bei tikslias koordinates, patalpinamos kiekvienos kapavietės nuotraukos, skaitmeninami visi popieriniai laidojimo žurnalai, visi tekstiniai bei grafiniai duomenys susiejami su konkrečiomis kapavietėmis);

– Detaliai išnagrinėti kapinių valdymo ir administravimo procesus ir procedūras, šiuo metu suteikiamų paslaugų apimtis, identifikuoti paslaugų teikimo trūkumus ir poreikį juos pašalinti, modernizuoti paslaugų teikimą;

– Integruoti susistemintas paslaugas (leidimo laidoti išdavimas; pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas; atsakingo už kapavietės (kapo) ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas arba įrašo pakeitimas; kapavietės (kapo) identifikavimas; leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas; sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas). Sukuriama galimybė pildant vieną prašymą ir pateikiant dokumentus, gauti reikiamas paslaugas;

– Modernizuojamą ir išplečiamą skaitmeninį sprendinį numatoma susieti su Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (toliau – VIISP) ir VĮ Registrų centro Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistema (toliau – MGVDIS).

Projekto rezultatas – Kauno r. ir Prienų r. savivaldybių laidojimo duomenų IT sprendimas su integruotais skaitmeniniais kapinių žemėlapiais bei duomenų registravimo baze, kuri bus atverta gyventojams bei visuomenei.