Spalio1 d. Išlauže vyko Dievo dvaro parko, kurio projektas finansuotas iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Prienų r. savivaldybės biudžeto ir AB „Išlaužo žuvis“ lėšų, atidarymas. Taip pat tą dieną paminėtas ir Švenčiausios Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios 90 metų jubiliejus.

Spalio 2 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas su komanda dalyvavo Policijos dienos minėjime, kurio metu už glaudų bendradarbiavimą, iniciatyvas, profesionalumą ir svarbų indėlį į Prienų viešąjį saugumą padėkomis ir simbolinėmis dovanomis paskatinti Alytaus apsk. VPK Prienų r. PK Reagavimo skyriaus tyrėjai.

Spalio 3 d. vykusiame Savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarime aptarti apleistų pastatų ir žemės sklypų, laisvų buvusių švietimo įstaigų patalpų seniūnijose priežiūros, valstybinės žemės nuomos mokesčio, kelių priežiūros klausimai.

Spalio 4 d. šeštuosius mokslo metus pradėjo daugiau nei du šimtai Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų.

Spalio 5 d. vyko šešioliktasis tradicinis Prienų r. savivaldybės konkursas „Metų mokytojas“. Metų mokytojo nominacija skirta L. Bendoraitienei, Prienų meno mokyklos akordeono mokytojai ekspertei.

Spalio 5 d. Savivaldybėje vyko mero A. Vaicekausko inicijuota spaudos konferencija, kurioje dalyvavo mero komanda, laikraščių „Gyvenimas“, „Naujasis Gėlupis“ ir portalo kvitrina.com atstovai. Spaudos konferencijoje diskutuota apie aktualijas, darbus, naujojo finansinio laikotarpio investicijas.

Spalio 6 d. Vilniuje įvairiose srityse labiausiai pasižymėjusioms savivaldybėms išdalintos bronzinės „Auksinių krivūlių“ statulėlės – svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai. Prienų r. savivaldybei statulėlė atiteko Vidaus reikalų ministerijos nominacijoje „Už indėlį į priedangų tinklo kūrimą“.

Spalio 20 d. vyko Švietimo ir sporto skyriaus ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos komandų pasitarimas – aptarta rajono mokytojų metodinės veiklos struktūra ir jos organizavimas, mokykloms teikiama pagalba.

Spalio 23 d. vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ programos darbo grupės pasitarimas, kuriame aptarti aktualūs viešųjų pirkimų, veiklų organizavimo klausimai.

Spalio mėn. pagal Prienų r. savivaldybės administracijos pateiktą paraišką VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje baigtas projekto „Išorinės reklamos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose leidimų išdavimo skaitmeninimas“ tinkamumo finansuoti vertinimas. Prienų r. savivaldybei projektui įgyvendinti skirtas iki 128 945,43 Eur finansavimas. Projekto tikslas – tobulinti Prienų r. savivaldybės veiklą, skaitmenizuojant išorinės reklamos, prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose leidimų išdavimo paslaugas.

Spalio 24 d. pradėtas antrokų mokymo plaukti projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje. Šiame projekte dalyvauja 227 Prienų r. ugdymo įstaigų antrokai. Bendra programos trukmė – 32 užsiėmimai. VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuro parengtame projekte Prienų r. skiriamas finansavimas 200 mokinių 18-ai plaukimo pamokų. Prienų r. savivaldybė finansiškai prisideda prie šio projekto veiklų ir finansuoja visų rajono antrokų mokymo plaukti užsiėmimus.

Spalio 26 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėtas 21 sprendimų projektas. Patvirtinti 2023 metų savivaldybės biudžeto pakeitimai, pritarta atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planui ir kt.

Spalio 27 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Kultūrinio turizmo maršruto „Justino Marcinkevičiaus keliu“ viešinimas ir sklaida“ partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo pristatytas kultūrinio turizmo maršrutas, aptartos galimos bendros veiklos, pasirašyta daugiašalė bendradarbiavimo kultūrinio turizmo srityje sutartis.

Spalio 27 d. Švietimo ir sporto skyrius kartu su Prienų meno mokykla organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimą. Vedėjas R. Zailskas pristatė švietimo situaciją Prienų r. savivaldybėje, 2022–2023 mokslo metų mokymosi rezultatus. Aptartos aktualios mokinių saugumo temos, sergamumo ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis dinamika ir pasirengimas rudens-žiemos sezonui.

Nuo spalio 30 d., laimėjęs skelbtą konkursą, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktoriumi pradėjo dirbti G. Griškevičius.

Spalio mėn. Prienų r. seniūnijose vyko seniūnaičių rinkimai. Pagal mero potvarkį patvirtintas devynių Prienų r. savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sąrašas, kuriame 39 seniūnaičiai.

Spalio mėn. Prienų r. savivaldybės administracija informavo gyventojus apie numatomą rengti Prienų r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prienų r. savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T3-65 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, koregavimą.

Spalio 30 d. pašventintos ir pristatytos atnaujintos Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veiverių padalinio patalpos. Atnaujinimo darbai, kurie kainavo beveik 60 tūkst. eurų, atlikti Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšomis.

Spalio 31 d. Prienų r. savivaldybėje vyko civilinės saugos mokymai bendruomenių lyderiams. Mokymuose dalyvavo Savivaldybės vadovai, Administracijos specialistai, įstaigų ir organizacijų atstovai, bendruomenių nariai.

Spalio 31 d. Savivaldybėje vyko susitikimas su Prienų r. sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir atstovais. Susitikime aptartos bendradarbiavimo sutarties sąlygos, kuriamo Sveikatos centro tikslai, finansiniai lūkesčiai ir galimybės, darbo modelis ir veiklos principai.

Spalio mėn. Prienų rajone buvo vykdomi apželdinimo darbai: įrengti nauji gėlynai, viešosiose erdvėse pasodinti gėlių svogūnėliai. Taip pat vyko infrastruktūros gerinimo darbai. Prienuose prie Turizmo ir verslo informacijos centro išasfaltuota stovėjimo aikštelė, Miškininkų g. ir J. Brunzos g. atnaujinta dalis šaligatvio. Taip pat pradėti asfaltavimo darbai Grafų Pacų g. ir Naujojoje g. Jiezne. Užbaigtas Jaunimo g. Čiudiškių k. Išlaužo sen. paprastasis remontas. Kapitaliniai kelio remonto darbai vyksta Maironio g. ir V. Gurevičiaus g. Išlauže, Parko g. Balbieriškyje.

Prienų r. savivaldybės informacija