Lapkričio 10 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko jubiliejinė, 30-oji, „Metų ūkio“ šventė, kurioje pagerbti darbštūs Prienų ir Birštono krašto žemdirbiai.
Tardamas sveikinimo žodį Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė ilgametėmis konkurso „Metų ūkis“ tradicijomis ir padėkojo visai ūkininkų bendruomenei už svarų indėlį į rajono ekonomiką, aktyvų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, bendradarbiavimą su seniūnijomis – pagalbą joms prižiūrint kelius, organizuojant renginius, įgyvendinant projektus, norą įgyti žinių, atnaujinti savo ūkius ir taikyti naujas technologijas. „Džiaugiamės važiuodami savo krašto keliais ir matydami išgražėjusius laukus ir sodybas. Nepaisant visų sunkumų (pats esu ūkininkas ir žinau, ką reiškia prisitaikyti prie gamtos pokyčių, priimti iššūkius, susijusius su aukščiausios valdžios sprendimais), ūkininkai geba su viskuo susitvarkyti. Tikiu, kad eidamas kartu su technologijomis, naujomis žiniomis mūsų kaimas tik stiprės ir įveiks visus iššūkius“, – sakė meras, palinkėdamas ūkininkams pasisekimo darbuose ir asmeniniame gyvenime.
Renginio metu buvo apdovanoti Prienų r. savivaldybės kartu su Prienų ūkininkų sąjunga, laikraščiu „Gyvenimas“ ir LŽŪKT Prienų skyriumi organizuojamo konkurso „Metų ūkis“ dalyviai ir nugalėtojai.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas kartu su Prienų ūkininkų sąjungos pirmininku Martynu Butkevičiumi padėkomis ir Savivaldybės įsteigtais dovanų kuponais apdovanojo konkurso nugalėtojus. Garbingas pirmosios vietos apdovanojimas buvo įteiktas Veiverių seniūnijos ūkininkams Jolitai ir Deimantui Kairiūkščiams. Antrąją vietą laimėjo Stakliškių seniūnijos ūkininkai Milita ir Darius Degučiai, trečiąją – Pakuonio seniūnijos ūkininkai Lina ir Gintautas Kriukeliai.
Konkurso nugalėtojams laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė tradiciškai įteikė Redakcijos įsteigtą prizą – skulptoriaus Andriaus Lik skulptūrą „Paukštis“.
Mero padėkos ir piniginiai prizai taip pat buvo skirti konkurso „Metų ūkis“ dalyviams: Išlaužo seniūnijos Šiauliškių kaimo ūkininkams Vitai ir Ramūnui Jančiauskams, Balbieriškio seniūnijos Putrišių kaimo ūkininkui Pauliui Petraškai, Šilavoto seniūnijos ūkininkams Margaritai ir Dariui Klebauskams, Jiezno seniūnijos ūkininkams Daivutei ir Kęstučiui Švedams.
Šventės metu pagerbti buvo ir per šį trisdešimtmetį Prienų ūkininkų sąjungai vadovavę pirmininkai: Valentinas Jaruševičius, Kazimieras Zablackas, Vytautas Drūlia, Romas Vaičiukynas, dabartinis pirmininkas Martynas Butkevičius. Jiems padėkas ir simbolines Savivaldybės dovanas įteikė Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė. Pagarbos bei dėkingumo žodžiu paminėti ir amžinybėn išėję pirmininkai Pranas Dekaminavičius bei Jonas Liaudagis.
Visiems ūkininkams padėkota už nuoširdų darbą, kantrybę, ištvermę perduodant ūkininkavimo tradicijas, prisidedant prie Prienų krašto ir Lietuvos žemės ūkio klestėjimo.
„Metų ūkio“ šventės dalyvius bei konkursantus pasveikino Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas M. Butkevičius, taip pat didelis būrys į šventę atvykusių svečių: Europarlamento nario Bronio Ropės padėjėjas Audrius Stankevičius, LR Seimo nariai Andrius Palionis, Viktoras Pranckietis, Kęstutis Mažeika, Kazys Starkevičius, Algirdas Butkevičius, Andrius Kupčinskas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Nacionalinės žemės tarnybos prie LR ŽŪM atstovai, kiti garbūs svečiai. Didelis būrys ūkininkų ir jų pagalbininkų buvo įvertinti padėkomis ir rėmėjų dovanomis.
Prie ūkininkų metinio renginio svariu indėliu prisidėjo ir Prienų rajono savivaldybė, dovanojusi ir nuotaikingą „Žvaigždžių kvarteto“ koncertą.

Prienų r. savivaldybės informacija