Kai pavasarį prasidės naujas saulės jėgainių energijos gamybos šuolis, naudingiausias jis bus elektros gamintojams, kurie iki naujo saulėtojo sezono bus įsirengę energijos kaupiklius bei  turės galimybę pasigamintos savo reikmėms elektros perteklių kaupti ir vartoti tada, kai jos reikia. Dar galima suspėti iki vasaros įgyvendinti tokį projektą su valstybės parama.

Lietuvos energetikos agentūra šiuo metu kviečia ūkininkus, smulkias įmones ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas, kurie turi saulės ir vėjo jėgaines arba jas statosi, suskubti dar šiemet pateikti paraiškas ir gauti paramą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumams iki 500 kWh talpos įsirengti.

Pagal paskelbtą kvietimą paraiškas elektros energijos kaupimo įrenginiams įsirengti galima teikti iki 2023 m. gruodžio 6 d., užpildant elektronines formas.

Lietuvoje sparčiai didėja energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Pirmąjį šių metų pusmetį AEI elektrinėse buvo pagaminta 21 proc. daugiau elektros nei 2022 m. atitinkamu laikotarpiu. Vėjo elektrinėse – 22 proc. daugiau, saulės elektrinėse – 2,3 karto daugiau. Taigi, saulės ir vėjo jėgainių statytojams aktualu pasirūpinti ir pasigamintos energijos kaupimo įrenginiais, kad generacijos piko metu pasigaminta elektra nebūtų prarasta.

Energetikos ministerija ir Lietuvos energetikos agentūra finansuoja elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo projektus.

Parama energijos kaupimui orientuota į ūkininkų ir smulkiojo verslo poreikį kaupti nuosavose saulės ar vėjo elektrinėse pagamintą energiją, kurios ne mažiau kaip 50 proc. panaudojama savo ūkio reikmėms. Energijos kaupiklis – būtina priemonė, nenorint prarasti saulės ir vėjo jėgainėse pagamintos elektros perteklių, jeigu nėra galimybės visą energiją suvartoti iš karto. Naudingiausia ją kaupti ir vartoti tada, kai jos reikia“, – pabrėžia Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė.

Energetikos ministerijos inicijuotas projektas, kurį administruoja Lietuvos energetikos agentūra, suteikia naujų galimybių gauti investicinę paramą atsinaujinančių išteklių energijos bendrijoms (AIEB) ir piliečių energetikos bendrijoms (PEB), kurios padeda sutelkti visuomenines, verslo ir gyventojų iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių energetikos srityje. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems kyla sunkumų įsirengti individualias elektrines, gali jungtis į atsinaujinančių išteklių energijos arba piliečių energetikos bendrijas ir įrengti elektrines savo narių poreikiams tenkinti. Valstybės teikiama finansinė parama skatina PEB ir AIEB steigimą bei pagyvina šių bendrijų veiklą. Per šių metų vasarą ir rudenį Lietuvoje įsteigtos iš viso 8 tokios bendrijos (2 – AIEB ir 6 – PEB), kurios turi galimybę pasinaudoti valstybės parama investicijoms į energetinius projektus.

Finansinė parama energijos kaupikliams įsirengti skirta elektros gamintojams, kai projektų vykdytojams energijos skirstymo operatoriaus (ESO) išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui, o ne gaminančiam vartotojui.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškos teikimo metu saulės ir (arba) vėjo elektrinė dar gali būti tik pradėta rengti, bet nebaigta. Nereikalaujama, kad elektrinė, prie kurios prijungtas kaupimo įrenginys, būtų įrengta, naudojantis valstybės teikiama parama.

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  [email protected]  ir tel. 8 5 230 3312.

Lietuvos energetikos agentūros informacija