2023 m. lapkričio 22 d. numatomas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos išvažiuojamasis posėdis. Nuoroda į posėdžio darbotvarkę:  https://kpd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kulturos-paveldo-apskaita/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos/ketvirtoji-nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-taryba/ketvirtosios-vertinimo-tarybos-darbotvarkes/nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-iv-2023-11-22-nuotolinis-posedis.
Kontaktai klausimais dėl posėdžio: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyriaus vyr. specialistė Rima Žilinskaitė, el. p. [email protected], tel. +370 615 61626.