Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (IOM Lietuva) lapkričio 7–25 dienomis inicijavo akciją „Pakviesk kaimyną ukrainietį pusryčių“, kurios tikslas – geriau pažinti čia gyvenančius ukrainiečius karo pabėgėlius, užmegzti draugystę.

Prienų r. savivaldybė, palaikydama šią iniciatyvą, lapkričio 21 d. pakvietė pusryčių Prienų krašte gyvenančius ukrainiečius. Susitikime dalyvavo Savivaldybės vadovai, skyrių vedėjai, seniūnijų seniūnai, kurie atlydėjo skirtingose seniūnijose apsistojusius ukrainiečius.

Šilto susitikimo metu ukrainiečiai pasidalijo jautriomis asmeninėmis istorijomis, taip pat mintimis, kaip jiems sekėsi įsitvirtinti Prienų rajone, įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Visi ukrainiečiai nuoširdžiai dėkojo Lietuvai ir jos žmonėms už suteiktą galimybę apsigyventi šioje šalyje, išskirtinius padėkos žodžius tardami, anot jų, nuoširdiems ir geriems Prienų krašto gyventojams, taip pat rajono savivaldybei, specialistams už rūpestį, pagalbą, patarimus.

Paklausti, su kokiais sunkumais dažniausiai susiduria, ukrainiečiai išsakė susirūpinimą dėl galimybės rasti darbą, ypač pagal turimą išsilavinimą, taip pat išsinuomoti gyvenamąjį plotą. Dalis ukrainiečių gyvena Savivaldybės suteiktose patalpose, tačiau norėtų būti savarankiški ir naudingi šiam kraštui.

Buvo išsakyti pageidavimai dėl lietuvių kalbos kursų, nors ir mokamų, vaikų užimtumo vasaros metu bei dažnesnių susitikimų.

Kadangi Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas negalėjo dalyvauti susitikime (atostogauja), jo ir kitų vadovų vardu vicemerė Jūratė Zailskienė pažadėjo, kad tokių susitikimų bus ir ateityje, taip pat patikino, jog kartu su Savivaldybės administracijos darbuotojais bus stengiamasi įsigilinti į iškeltus klausimus ir ieškoti sprendimų.

Šiuo metu Prienų rajone gyvena 237 ukrainiečiai. Tarp jų 98 nepilnamečiai vaikai, iš kurių 41 lanko rajono mokyklas ir darželius. Ukrainiečių šeimos gyvena septyniose rajono seniūnijose. Daugiausia ukrainiečių gyvena Prienų seniūnijoje, kiti Balbieriškio, Jiezno, Pakuonio, Naujosios Ūtos, Išlaužo, Veiverių seniūnijose.

Prienų r. savivaldybės informacija