2023 m. rugsėjo 13 d. Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM), Lietuvos Katalikų Bažnyčia bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (toliau – PAGD) pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama gerinti visuomenės švietimą civilinės saugos klausimais, suteikti gyventojams daugiau informacijos apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti savisaugos kultūrą. Lapkričio 20 d. buvo patvirtinti Bendradarbiavimo su Lietuvos vyskupų konferencija civilinės saugos srityje įgyvendinimo nuostatai ir sudarytas veiksmų planas, kuriame numatytos veiklos priemonės, planuojami susitikimai su vyskupijose esančiais dvasininkijos atstovais ir kt.

Lapkričio 24 d. savivaldybių parengties pareigūnams vyko nuotoliniai mokymai, kuriuose buvo aptartos nuostatuose patvirtintos veiklos priemonės, iššūkiai ir kiti klausimai. Nuostatuose numatyta vykdyti gyventojų švietimą krizių valdymo ir civilinės saugos klausimais Katalikų Bažnyčios atstovų organizuojamuose renginiuose, siekiant suteikti gyventojams daugiau informacijos apie pasirengimą galimoms grėsmėms, stiprinti savisaugos kultūrą.
Bendradarbiaujant planuojama ieškoti galimybių tinkamuose religinės paskirties pastatuose įrengti priedangas, kuriose gyventojams oro pavojaus atveju būtų sudarytos sąlygos išvengti gyvybei ar sveikatai gresiančių pavojų. Vietos ordinarui sutikus, Bažnyčiai priklausantys pastatai ir infrastruktūra galėtų būtų naudojami ir perspėjimo sirenų įrengimui bei jų tinklo Lietuvoje plėtrai.

Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenų tinklą sudaro 927 sirenos. Savivaldybėse jau pradėta įrenginėti dalis iš 197 naujų sirenų, kurias PAGD įsigijo įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo projektą.
Naujausiais duomenimis, savivaldybės yra parinkusios 2,5 tūkst. priedangų, kuriose tilptų per 800 tūkst. gyventojų (28 proc.). VRM yra iškėlusi tikslą, kad miestų savivaldybėse 60 proc. gyventojų būtų užtikrinta vieta priedangoje, rajonų savivaldybėse – 40 proc.

Vidaus reikalų ministerijos inicijuota informacinė civilinės saugos kampanija „Esame komanda – turime planą“ pasiekė daugiau nei 2 mln. Lietuvos gyventojų, o ekstremaliosioms situacijoms pasiruošti skirtos interneto svetainės www.lt72.lt lankomumas kampanijos metu išaugo trigubai.

Parengta pagal PAGD prie VRM ir www.lt72.lt informaciją