Lapkričio 29 d. netekome garsaus Prienų krašto šviesuolio, dvasinio vadovo, Veiverių Rimorystės muziejaus įkūrėjo, Lietuvos kaimo spindulio, Prienų garbės piliečio Kazimiero Skučo.

Kazimieras Skučas gimė 1934 metais balandžio 10 dieną Veiveriuose. Nuo vaikystės puoselėjo svajonę tapti kunigu, o 1965 metais buvo įšventintas į kunigus. Pirmąjį paskyrimą gavo į Kėdainius, vėliau dvejus metus tarnavo tikintiesiems Prienuose, trylika – kitose Lietuvos parapijose. Ilgiausiai tarnavo savo gimtųjų Veiverių ir Pažėrų tikintiesiems, o iš viso tarnystėje darbavosi daugiau nei penkiasdešimt metų. Klebonas pelnė žmonių meilę ir pagarbą savo nuoširdžiais pamokslais, asmeniniu pavyzdžiu.

Kunigas K. Skučas visą gyvenimą puoselėjo meilę žirgams ir rimoriaus amatui. Laisvalaikį jis mielai leisdavo gamindamas brikas, važius, siūdamas kamanas, pakinktus. 2006 m. Veiverių bažnyčiai priklausančiame kluone buvo atidarytas Rimorystės muziejus. 2021 m., kunigo giminaitei finansavus naujojo muziejaus pastato statybą ir į jį perkėlus turtingą ekspoziciją, Rimorystės muziejui buvo suteiktas jo įkūrėjo ir puoselėtojo Kazimiero Skučo vardas. Tai tapo reikšmingu įvykiu ne tik Veiveriuose, Prienų rajone, bet ir visoje Lietuvoje.

Kilni klebono misija ir darbai savo kraštui bei jo žmonėms buvo įvertinti dar 2007-aisiais, kada jis buvo išrinktas vienu Lietuvos šviesuolių, o 2008 metais tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ laureatu. Už skleidžiamą tikėjimo, vilties ir meilės šviesą Kazmierui Skučui suteiktas Prienų miesto garbės piliečio vardas.

Sunkią netekties valandą meras Alvydas Vaicekauskas Savivaldybės ir savo vardu reiškia nuoširdžią užuojautą kunigo Kazimiero Skučo artimiesiems, Veiverių krašto žmonėms ir visai tikinčiųjų bendruomenei.