Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T3-280, papildytas Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas:
kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 300 Eur dydžio vienkartinė pašalpa, šeimoje gimus dvynukams ir daugiau vaikų kiekvienam gimusiam vaikui papildomai skiriama 100 Eur, jei dėl pašalpos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko gimimo dienos ir jei bent vienas iš vaiko tėvų su vaiku ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki vaiko gimimo deklaravo gyvenamąją vietą Savivaldybėje, išskyrus atvejus, kai vaikas yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) arba vaikas gimė negyvas;

Dėl vienkartinės pašalpos kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ( Vyriausioji specialistė Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61131, el.p [email protected] )arba į jų deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją Balbieriškio sen. (Sonata Juodžiukynienė, tel. Nr.8 319 59134), Išlaužo sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8319 48517 , Jiezno sen. (Eugenija Sargevičienė tel. Nr. 8 319 57245), Naujosios Ūtos sen. (Roma Navickienė, tel. Nr. 8 319 41714), Pakuonio sen. Renata Brūzgienė tel. Nr. 8 319 43338), Stakliškių sen. (Romualda Radžiukynienė, tel. Nr. 8 319 45538, Šilavoto sen. (Virginija Pacevičienė tel. Nr. 8 319 41371), Veiverių sen. (Daiva Burovienė, Virginija Pacevičienė tel. Nr. 8 319 68234).
Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T3-256 ,,Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/07ef7fb0712f11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=03f59df8-49ef-4e56-9d14-609f31973ad5

Prienų r. savivaldybės informacija