Biblioteka – bendruomenės, kultūros ir švietimo židinys. Tai vieta, kurioje sutiksime tiek vyresnio amžiaus skaitytoją, tiek jaunuolį. Jau seniai biblioteka nėra vien šalta ir nejauki vieta, į kurią užbėgama pasiimti ir atiduoti knygų. Tai šiltas, jaukus ir šviesus daugiafunkcis centras, kuriame buriasi ne tik knygų ar žurnalų skaitytojai, bet ir internete informacijos ieškantys ar edukacijose dalyvaujantys bendruomenės nariai.
Prienų rajono savivaldybė nuolatos rūpinasi ir gerina įvairių įstaigų gerbūvį. Šiais metais suremontuotos ir įrengtos dviejų Prienų rajono bibliotekų patalpos.
Lapkričio 29 d. po kelis mėnesius trukusių remonto darbų duris atvėrė Balbieriškio biblioteka. Į atsinaujinusios bibliotekos atidarymo šventę susirinko Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, seniūnijos darbuotojai, gausus būrys Balbieriškio bendruomenių narių, įvairių įstaigų atstovai. Bibliotekininkės Angelė Kazlauskienė ir Edita Marcinkevičienė dėkojo Prienų rajono savivaldybei už patalpoms atnaujinti skirtas lėšas. Biblioteka tapo labai patogi tiek skaitytojams, tiek kompiuteriais besinaudojantiems, kadangi patalpos atskirtos į dvi erdves. Remonto metu atnaujintos ne tik sienos, lubos, grindys, tačiau ir knygų lentynos, kompiuterių stalai, kiti baldai. Balbieriškio biblioteka tapo erdvesnė, todėl bibliotekininkės tikisi, kad čia galės vykti įvairios veiklos: vakaronės, edukacijos, skaitymai.
Gruodžio 5 d. Kašonyse į naujas bibliotekos patalpas susirinko daug vietos bendruomenės narių. Pasveikinti bibliotekininkės Danutės Bajorienės atvyko ne tik Savivaldybės vadovai, Jiezno seniūnijos įstaigų atstovai, kitų seniūnijos bibliotekų darbuotojai, bet ir kraštiečiai, kuriems Kašonys ir čia veikianti biblioteka yra labai artima. Prisiminimais pasidalino „Terra Publica“ leidyklos vadovas Vytautas Kandrotas, šiltus sveikinimo žodžius tarė tautodailininkė Laima Butkienė. Susirinkusieji negailėjo gražių žodžių čia dirbančiai Danutei, kuri sugeba aplink save sukurti jaukumą, dalina ne tik šypseną, bet ir gerą žodį, buria bendruomenę. Kašonių biblioteka pasikeitė iš esmės, kadangi buvo perkelta į naujas, suremontuotas, šiltas ir patogias patalpas. Susirinkusieji dėkojo Savivaldybės merui A. Vaicekauskui už tesimus pažadus, savalaikius sprendimus, skirtą finansavimą ir rodomą dėmesį.

Prienų r. savivaldybės informacija