Kviečiame teikti projektų idėjų paraiškas pagal Regioninės pažangos priemonę Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“.
Finansuojamos veiklos:

1. Prevencinės priemonės, stiprinančios visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą: integruoto visuomenės sveikatos priežiūros modelio, inovatyvių visuomenės sveikatos paslaugų sukūrimas ir įdiegimas, rizikos sveikatai veiksnių, lemiančių lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų, profesinių ligų plitimą, bei naujai atsirandančių grėsmių ir iššūkių valdymo gerinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas.

2. Priklausomybės ligų prevencijos (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo) paslaugų prieinamumo didinimas ir įvairių iniciatyvų tikslinėse grupėse skatinimas.

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Vertinimo anketa

Kviečiame teikti paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. gruodžio 27 d. 9.00 val. el. paštu: [email protected]

Kontaktai pasiteirauti: el. p. [email protected], tel. 8 656 06937.

Prienų rajono savivaldybės informacija